Tilintarkastajien raportointi STM:n valtionavustuksista muuttuu

Sosiaali- ja terveysministeriön antamista valtionavustuksista raportoidaan jatkossa ISRS 4400 -standardin mukaisesti. Ministeriö on laatinut tilintarkastajille ohjeet ja malliraportin.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamista valtionavustuksista raportoidaan jatkossa ISRS 4400 -standardin mukaisesti. Ministeriö on laatinut tilintarkastajille ohjeet ja malliraportin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen, terveyden edistämiseen sekä muihin toimialansa hankkeisiin. Rahoitusta ja avustuksia voivat hakea muun muassa julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt.

STM:n valtionavustuspäätöksissä ei aiempina vuosina ole edellytetty tilintarkastajan raportoinnilta minkään tietyn tilintarkastusalan standardin mukaisuutta. Nyt niille on laadittu liitännäispalvelustandardiin ISRS 4400 (uudistettu) ”Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot” perustuvat ohjeet ja malliraportti.

Jatkossa pääsääntöisesti kaikissa STM:n avustuspäätöksissä edellytetään, että avustuksen saajan hankkivan tilintarkastajalta ISRS 4400 -standardin mukaisen raportin (nk. AUP-raportti).

STM:n ohjeet tilintarkastajalle ja malliraportti löytyvät täältä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Pohjoismaat kannattavat uutta LCE-standardin osaa 

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB julkaisi tammikuussa 2023 luonnoksen uudeksi LCE-standardin osaksi, joka koskee konsernitilinpäätösten tilintarkastusta. Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi luonnosta pohjoismaisella yhteistyöllä NRF:n kautta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.