STEA päivitti ohjeensa tilintarkastajille

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on päivittänyt ohjeensa tilintarkastajalle. Päivitetty ohje koskee tilintarkastajan raportointia vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on päivittänyt ohjeensa tilintarkastajalle. Päivitetty ohje koskee tilintarkastajan raportointia vuodelle 2020.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myöntää avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Avustusten saajat raportoivat avustusten käytöstä STEA:lle vuosiselvityksellä, johon on liitettävä tilintarkastajan raportti, mikäli yksittäiseen avustuskohteeseen on käytetty avustusta suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään 200 000 euroa.

STEA on julkaissut uudet ohjeet ja raporttimallin tilintarkastajille verkkosivujensa aineistopankissa. Päivitetty ohje koskee vuoden 2020 avustusten tarkastusta.

Tutustu ohjeeseen tilintarkastajille STEAn verkkosivuilla.

Päivitetyssä ohjeessa todetaan muun muassa seuraavaa:

”Hyvän hallinnon periaatteiden toteutumiseksi sekä rahoituksen saajan oikeusturvan
takaamiseksi on erityisen tärkeää, että päätöksenteko perustuu mahdollisimman virheettömään tausta-aineistoon. Tilintarkastajan suorittamassa tarkastuksessa esiin tulleet seikat voivat käynnistää prosessin, joka saattaa johtaa rahoituksen osittaiseen tai täysimääräiseen takaisinperintään tai jopa tutkintapyynnön tekemiseen. Avustuksen saajan kannalta tarkastustuloksella voi täten olla laajat oikeusvaikutukset. On olennaisen tärkeää, että tilintarkastajan raportti perustuu oikeisiin ja riittäviin tietoihin ja että kaikki olennaiset seikat on varmistettu. Tarkastushavainnot tulee esittää täsmällisesti ja tulkinnanvaraisuutta välttäen.

Tilintarkastajan tekemä tarkastustyö tulee suorittaa ammattitaitoisesti ja riittävää
huolellisuutta osoittaen. Tilintarkastajan vastuuta työn laadusta ei poista tai lievennä se, että
tilintarkastaja ei anna erillistä tilintarkastuslausuntoa, ja että STEA tekee viime kädessä ratkaisun siitä, onko tilintarkastajan raportoima järjestön toimintatapa oikea vai ei.

Tilintarkastajan tulee laatia raporttinsa noudattaen kansainvälistä liitännäispalvelustandardia ISRS 4400 toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta. Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevan toimeksiannon tavoitteena on, että tilintarkastaja suorittaa ne tilintarkastuksen luonteiset toimenpiteet, joista tilintarkastaja ja toimeksiantaja ovat sopineet sekä raportoi tekemänsä havainnot. Tilintarkastaja ei ilmaise raportoinnissaan varmuutta. Liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 mukaisissa toimeksiannoissa tilintarkastajan odotetaan noudattavan tilintarkastuslain 22 §:n mukaista hyvää tilintarkastustapaa sekä IESBA:n antamia eettisiä sääntöjä tilintarkastusammattilaisille. IESBA:n eettiset säännöt edellyttävät, että tilintarkastaja suorittaa toimeksiannon esim. ammatillisesti pätevästi sekä huolellisesti.”

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top