IFRS 17 Vakuutussopimukset hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi

IFRS 17 Vakuutussopimukset on hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi 19.11.2021 ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 23.11.2021

IFRS 17 Vakuutussopimukset on hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi 19.11.2021 ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 23.11.2021

Kuva: Vesa Sammalisto

Standardia sovelletaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Soveltamiseen liittyy kuitenkin poikkeus, josta todetaan virallisessa lehdessä seuraavasti:

Sen estämättä, miten vakuutussopimusten ryhmä määritellään tämän asetuksen liitteessä olevassa liitteessä A, unionin yrityksillä olisi oltava mahdollisuus vapauttaa sukupolvien väliseen riskinjakoon ja rahavirtojen yhteensovittamiseen perustuvat sopimukset IFRS 17:ssä olevasta vuosittaisia kohortteja koskevasta vaatimuksesta”.

Poikkeuksen tarpeellisuutta tarkastellaan uudelleen vuonna 2027.

Varsinaisen standardin suomenkielinen teksti (asetuksen liite) on syntynyt Suomen Tilintarkastajat ry:n IFRS-käännöstyöryhmän työn tuloksena.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top