Ilmoitusvelvollinen, kuinka tunnistat asiakkaasi? Vastaa kyselyyn.

Tässä kyselyssä selvitetään käytössä olevia asiakkaan tuntemisen prosesseja. Vastaamalla edistät aiheen tutkimusta.

Tässä kyselyssä selvitetään käytössä olevia asiakkaan tuntemisen prosesseja. Vastaamalla edistät aiheen tutkimusta.

Kirjoittaja: Olli Kojola | Kuva: Vesa Sammalisto

Rahanpesulaki on lisännyt regulaatiota ilmoitusvelvollisille tuntuvasti, mikä on aiheuttanut lisää hallinnollista työtä.

Tässä anonyymissa kyselyssä selvitetään käytössä olevia asiakkaan tuntemisen prosesseja. Vastaamalla edistät YAMK-opinnäytetyötä ”Rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten AML- ja KYC-prosessit”.

Opinnäytetyö ja sen tutkimustulokset ovat ilmoitusvelvollisten ja heidän edunvalvojiensa sekä nykyisten ja uusien palveluntarjoajien vapaasti hyödynnettävissä tuntemistietoprosessien parantamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan hyödyntää myös kouluttamiseen sekä palveluiden tuottamiseen.

Tietoja kyselystä

Olen Olli Kojola ja opiskelen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa, Organisaation ja talouden johtamisen -koulutusohjelmassa. Tämä kysely on osa ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötäni.

Opinnäytetyöni tavoitteenani on tutkia, kuinka yritykset, jotka ovat rahanpesulain 444/2017 mukaan ilmoitusvelvollisia (pl. maksuvälitystoimiluvan haltijat), ovat järjestäneet

  • asiakkaiden tuntemistietojen keräämisen
  • riskiarvion laatimisen toiminnasta ja asiakkaista
  • edellä mainittujen tietojen prosessoinnin.

Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi tutkia ja arvioida valvovien viranomaisten toimenpiteitä ja ohjeistusta. Tutkimuksen aineisto kerätään anonyyminä Webropol-kyselynä. Kysely ei sisällä tunnistetietoja, joilla tutkimuksen kohteet olisi mahdollista yksilöidä.

Kiitos etukäteen vastauksestasi!

Ystävällisin terveisin
Olli Kojola
N2548@student.jamk.fi

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top