Kestävyysraportoinnin direktiivi julkaistu suomeksi

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin perjantaina suomeksi kestävyysraportointia koskeva CSR-direktiivi.

Kestävyysraportoinnin CSR-direktiivi julkaistiin perjantaina suomeksi EU:n virallisessa lehdessä. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi etenee parhaillaan.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin perjantaina suomeksi kestävyysraportointia koskeva CSR-direktiivi. Lehden voi ladata tästä: EU:n virallinen lehti 16. joulukuuta 2022 (pdf).

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät kestävyysraportoinnin direktiivistä kesällä. Uudistuksessa muutetaan tilinpäätösdirektiiviä (2013/34) sekä niin kutsuttua avoimuusdirektiiviä (2004/109) pörssiyhtiöiden säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. Muutoksia tehdtään myös tilintarkastusdirektiiviin (2006/43) ja komission asetukseen pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta (537/2014).

Kestävyysraportoinnin direktiivi etenee kansalliseen lainsäädäntöön parhaillaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on marraskuussa pyytänyt lausuntoja sidosryhmiltä luonnoksesta kestävyysraportointidirektiivin voimaansaattamisen edellyttämiksi kansallisiksi säännöksiksi. Vastuuministeriön tavoite on lähettää luonnos hallituksen esitykseksi maalis-huhtikuussa 2023, jolloin voimaansaattaminen olisi 1.1.2024.

Yritysten kannattaa aloittaa valmistautuminen

EU laajentaa kestävyysraportoinnin uudistuksessa yritysten kestävyysraportoinnin velvollisuuksia. Aiempaa yhdenmukaisempi ja vertailukelpoisempi kestävyysraportointi koskee Suomessa arviolta jopa 800–1 000 yritystä. Lisäksi kestävyysraporttien varmentaminen tulee pakolliseksi.

Ensimmäinen uudenlaisen kestävyysraportoinnin mukainen raportointivuosi on 2025, jolloin raportoidaan tiedot vuodelta 2024. Isojen pörssiyritysten kannattaa valmistautua raportointiuudistukseen – rakentaa prosessit ja varmistua resursseista – ensi vuoden aikana.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top