Kestävyysraportoinnin uudistuksen voimaansaattamisessa vielä hiottavaa

Kestävyysraportoinnin uudistus nostaa yritysten kestävyysraportit yhtä tärkeään asemaan kuin taloudesta kertovat tilinpäätösraportit. Tilintarkastajat ovat luotettavia kestävyysraporttien varmentajia, mutta samat säännöt tulee olla muillakin varmentajilla.

Kestävyysraportoinnin uudistus nostaa yritysten kestävyysraportit yhtä tärkeään asemaan kuin taloudesta kertovat tilinpäätösraportit. Tilintarkastajat ovat luotettavia kestävyysraporttien varmentajia, mutta samat säännöt tulee olla muillakin varmentajilla.

Tiedote 17. tammikuuta 2022

Suomen Tilintarkastajat ry toivottaa kestävyysraportoinnin uudistuksen tervetulleeksi. Yhdistys otti maanantaina työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemiin EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) säädösluonnoksiin (VN/30930/2022).

EU uudistaa yritysten vastuullisuusraportointia osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Yhtiöoikeudellisesti uudistus on isoin muutos sitten tilinpäätössääntelyn. Vaikutukset ovat laajat, sillä kestävyysraportointi ulottuu toimitusketjujen kautta laajalti myös pieniin yrityksiin.

Kestävyysraportointi perustuu yrityksen strategiaan ja suoritusmittareihin. Yritysten tulee antaa kuva olennaisista kestävyysriskeistään ja -vaikutuksistaan sekä kertoa niiden hallinnasta.

Varmentajille samat säännöt

Kestävyystietojen luotettavuus ja yritysten vertailu paranee, sillä tiedot on varmennettava. Tilintarkastajat ovat luotettavia ja yrityksestä riippumattomia varmentajia, mutta lisäksi varmentajaksi kelpaavat muista EU-maista tulevat niin sanotut kestävyysvarmennuslaitokset.

Suomen Tilintarkastajat katsoo, että ehdotettua säädöstä on muutettava, sillä se ei takaa kilpailuneutraliteettia ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä erilaisille varmentajille.

”Ulkomaisten kestävyysvarmennuslaitosten päävarmentajilta tulee esimerkiksi vaatia soveltuvuustestiä, koska sitä vaaditaan tilintarkastajilta”, Suomen Tilintarkastajat ry:n johtava asiantuntija Ingalill Aspholm sanoo.

Jatkovalmistelussa tulee tarkistaa, että tilintarkastajia ja muita varmentajia koskevat säädökset ovat samanlaisia. Varmennusta koskevan sääntelyn tulee määritellä erikseen, miltä osin voimassa olevia tilintarkastuslain säännöksiä sovelletaan.

Jatkovalmistelussa huomiota valvontaan

Koska kestävyysraportoinnin uudistus on mittava, sääntelyä tulee tarkastella järjestelmätasolla. Kestävyysraportointi, tietojen varmentaminen ja raporttien valvonta pitää kirjata lakiin selkeästi.

Se tarkoittaa, että hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja toimitusjohtajan tehtäviä kestävyysraportoinnissa on vielä selvennettävä. Erikseen on esimerkiksi säädettävä hallituksen vastuusta laatia kestävyysraportointi osana toimintakertomusta.

Lisäksi kestävyysraportoinnin valvonta on rakentamatta. Valmistelussa ei vielä otettu kantaa seuraamuksiinkaan.

Tutustu koko lausuntoon.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top