Kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinti alkaa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinnin vuoden 2024 alussa. Rekisteröintiä voi hakea itse PRH:n ohjeiden mukaisesti silloin, kun edellytykset täyttyvät. Tutustu kestävyysraportointitarkastajien rekisteröintiohjeisiin.

Kirjoittaja: Tuula Minkkinen

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinnin vuoden 2024 alussa. Rekisteröintiä voi hakea itse PRH:n ohjeiden mukaisesti silloin, kun edellytykset täyttyvät. Lisäksi edellytyksenä on, että tilintarkastuslain muutokset tulevat voimaan suunnitellulla aikataululla.

Rekisteröinnin edellytykset

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että 

 • henkilö on hyväksytty tilintarkastaja, tai
 • henkilöllä on aikaisemmin saatu osallistumislupa HT-tutkintoon, mutta hän ei ole vielä suorittanut sitä hyväksytysti, tai
 • henkilö on suorittanut HT-tutkinnon hyväksytysti, mutta häntä ei ole vielä hyväksytty tilintarkastajaksi, ja
 • henkilö on suorittanut ST:n järjestämän ESG-valmennuksen hyväksytysti, tai hän on suorittanut muun organisaation järjestämää koulutusta kestävyysraportoinnista ja sen varmentamisesta vähintään 30 tuntia.

Sellaiset henkilöt, jotka ovat hakemassa osallistumislupaa HT-tutkintoon vuonna 2024 (tai myöhemmin), eivät pääse tilintarkastuslain siirtymäsäännöksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän tulee suorittaa KRT-tutkinto. 

Jos henkilöllä on aikaisemmin saatu ja 1.1.2024 voimassa oleva osallistumislupa HT-tutkintoon, tulee hänet tutkinnon suorittamisen jälkeen hyväksyä tilintarkastajaksi viimeistään 31.12.2025, jotta hän voi hakea KRT-rekisteröintiä siirtymäsäännöksen nojalla.

KRT-tutkinto järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2025. Tutkinnon järjestäjänä on tilintarkastusalan tutkintojen tapaan PRH.

Lisäksi hakijan tulee täyttää muita HT-tilintarkastajan edellytyksiä, jotka liittyvät mm. konkurssiin ja liiketoimintakieltoon. Hakija ei ole myöskään toiminnallaan saanut osoittaa olevansa sopimaton tehtävään. 

KRT-rekisteröinnin hakeminen

KRT-rekisteröityminen on maksutonta, mutta rekisteröintilomakkeen liitteeksi tulee hankkia seuraavat todistukset, joista osa on maksullisia:

 • ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä, 
 • ote liiketoimintakieltorekisteristä, 
 • ote holhousasioiden rekisteristä, ja
 • todistus kestävyysraportointia ja sen varmennusta koskevasta koulutuksesta.

Otteista kaksi ensimmäistä tilataan Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta ja kolmas Digi- ja väestötietovirastosta.

ST:n järjestämän ESG-valmennuksen todistuksen saat ladattua seuraavien ohjeiden avulla:

 • Kirjaudu ST-verkkopalveluihin (OmaST)
 • Mene vasemman laidan valikosta kohtaan ”Koulutusraportti ja -ilmoittautumiset”
 • Lataa sertifikaatti kohdasta ” Moduuli 3 | Loppukoe | ESG-varmentaja-sertifikaatti”

PRH avaa rekisteröintilomakkeen 1.1.2024. Lue ohjeistuksista tarkemmin PRH:n verkkosivuilta.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top