PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.

Kestävyysraportointiin liittyvät lakimuutokset tulivat voimaan vuodenvaihteessa. Tilintarkastajat ovat sen jälkeen voineet hakea KRT-rekisteröintiä silloin, kun rekisteröinnin edellytykset ovat täyttyneet.

Kirjanpitolain mukaisia, toimintakertomukseen sisällytettäviä kestävyysraportteja laaditaan vasta 1.1.2024 alkavilta tilikausilta. Myös vastaavia tilintarkastuslain säännöksiä kestävyysraporttien varmentamisesta sovelletaan vasta näihin EU-direktiivin mukaisiin kestävyysraportteihin.

Vastuullisuusraportti ei ole sama kuin varmennettu kestävyysraportti

Osa yrityksistä laatii tilikaudelta 2023 vastuullisuusraportin, joka ei ole kirjanpitolain mukainen kestävyysraportti. Jos tämä vapaaehtoinen vastuullisuusraportti varmennetaan, tilintarkastajan ei tule lausunnossaan käyttää KRT, kestävyysraportointiyhteisö tai kestävyysraportointitarkastaja -nimikkeitä. Näitä nimikkeitä tulee siis käyttää vain kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitetusta kestävyysraportista annetussa varmennuslausunnossa.

Myöskään tilintarkastuskertomuksissa ei tule käyttää KRT-nimikettä HT-, KHT- tai JHT-nimikkeen rinnalla.

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top