KILA 2018/1989: Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta

Poikkeusluvassa kirjanpitolautakunta katsoi tilikausien tilapäisen eriaikaisuuden sellaiseksi erityiseksi syyksi, että konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta voitiin poiketa.

Tutustu poikkeuslupaan >