Kirjanpitolain mukaisiin kokorajoihin ehdotetaan muutoksia

Yhteisön kokoa määrittäviin kokorajoihin ehdotetaan keskimäärin 25 prosentin inflaatiokorotuksia. Yrityskokoluokalla on vaikutusta muun muassa yhteisön tilinpäätös- ja kestävyysraportointivelvollisuuden laajuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi kirjanpitolain 1 luvun mukaisia yhteisön kokoluokkaa määrittäviä raja-arvoja. Luonnoksessa esitetään noin 25 prosentin korotuksia kaikkiin kokoluokkiin eli mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryritysrajoihin. Kokoluokkien korotus toteutetaan korottamalla kunkin kokoluokan liikevaihtoa ja taseen loppusummaa kuvaavaa euromäärää. Henkilöstön määriin ei ehdoteta korotuksia.

Yritysluokka Euromääräiset kriteerit Nykyinen raja-arvo Ehdotettu raja-arvo 
mikroyritykset tase 350 000  450 000  
 liikevaihto 700 000 900 000  
pienyritykset tase 6 000 0007 500 000
 liikevaihto 12 000 00015 000 000
keskikokoiset ja suuryritykset tase 20 000 00025 000 000
 liikevaihto 40 000 000 50 000 000

Kokorajamuutoksen tavoitteena on siirtää nykyistä suurempi joukko yrityksiä yrityskokoluokkia kuvaavissa määritelmissä pienempiin kokoluokkiin ja siten vähentää näiden yritysten raportointivelvoitteita. HE-luonnoksessa (s. 8–9) esitetyn yritysmääriä koskevan taulukon mukaan Suomessa tämä tarkoittaisi seuraavaa.

Yritysten lukumäärät kokorajoittain:

YritysjoukkoVanhoilla raja-arvoilla Uusilla raja-arvoilla 
Mikrorajoihin kuuluvat yritysjoukko 186 813 192 174 
Pienkokorajat ylittävä yritysjoukko 29 042 25 359 
Suurkokorajoihin kuuluva yritysjoukko 1 582 1 342 

HE-luonnoksessa arvioidaan, että keskeisin vaikutus muutoksella tulisi olemaan niissä yrityksissä, jotka siirtyvät suuryrityskokoluokasta pienempään luokkaan, kun ne jäisivät pakollisen kestävyysraportoinnin ulkopuolelle. HE-luonnoksessa arvioidaan, että tällaisen siirtymän piiriin kuuluisi osuuskunnat mukaan lukien ainakin 270 yritystä.

HE-luonnoksen lausuntoaikaa päättyy 16.5.2024. Tämän jälkeen asian käsittelyä jatketaan TEM:ssä ja lakiesitys viedään eduskuntaan.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top