Kirjanpitolautakunta toimikaudelle 2019–2021

Hallitus on asettanut kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2021. Lue kokoonpanosta!

Hallitus on asettanut kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2021. Lautakunnan tehtävä on antaa viranomaisten, elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestön tai kirjanpitovelvollisen hakemuksesta ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta. Kirjanpitolautakunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä. Varapuheenjohtaja on Senior Fellow Anders Tallberg Hanken & SSE Executive Educationista (varajäsen yliopistonlehtori Tapani Kykkänen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu).

Lautakunnan muut jäsenet ovat (varajäsen suluissa):

vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö
(johtava asiantuntija Teija Rehn, Finanssiala ry)

erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö
(ylitarkastaja Toni Hagner, Verohallinto)

erityisasiantuntija Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
(erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto)

johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Finanssivalvonta
(tilinpäätösasiantuntija Marketta Linden, Finanssivalvonta)

KLT Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy
(KLT Tapio Tikkanen, Veromo Oy)

HT-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy
(HT-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy)

KHT-tilintarkastaja Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab
(KHT-tilintarkastaja Tuomas Honkamäki, PricewaterhouseCoopers Oy)

Vice president Tuula Appelqvist, Kemira Oyj
(asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)

Director Matti Miettinen, Kone Oyj
(johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)

KLT Leena Rekola-Nieminen, Tmi Rekola-Nieminen
(yliopistonlehtori Antti Fredriksson, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Lue lisää lautakunnasta >

Lue myös:

Tilintarkastuslautakunta vuosille 2019-2021

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top