Kustannustuesta tulossa neljäs hakukierros

Neljäs kustannustuen hakukierros kohdistuu ajanjaksolle maalis-toukokuu 2021. Lisäksi suuryrityksille ehdotetaan erillistä sulkemiskorvausta, jonka hakemukseen pitää liittää tilintarkastajan raportti.

Neljäs kustannustuen hakukierros kohdistuu ajanjaksolle maalis-toukokuu 2021. Lisäksi suuryrityksille ehdotetaan erillistä sulkemiskorvausta, jonka hakemukseen pitää liittää tilintarkastajan raportti.

Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea tukea maalis-toukokuun ajalta. Tuen ehdot säilyisivät ennallaan. Lisäksi suurille yrityksille ehdotetaan erillistä sulkemiskorvausta.

Kustannustuen ehdot säilyvät ennallaan

Kustannustuen neljäs hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia 1.3.–31.5.2021. Liikevaihtoa verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea. Yritykset, joiden toimialoilla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, voivat hakea tukea ilman lisäselvitystä. Jos yritys ei kuulu em. toimialaan, on sen perusteltava erikseen koronasta johtuva liikevaihdon lasku.

Yksinyrittäjille tuki olisi vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä olisi jatkossakin miljoona euroa.

Sulkemiskorvauksia pienten lisäksi myös suurille yrityksille

Suurten yritysten sulkemiskorvauksesta neuvotellaan parhaillaan Euroopan komission kanssa.

Korvaus koskisi yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset. Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, kuten liikuntatiloille, kuntosaleille tai uimahalleille, jotka suljettiin tartuntatautilain nojalla.

Suurille yrityksille maksettaisiin korvauksena 70 prosenttia sulkemisajan kustannusten ja tulojen erotuksesta. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. 

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvauksen kolmas hakukierros on parhaillaan käynnissä Valtiokonttorissa.  Hakukierros päättyy 23.6.2021.

Hakemukseen liitettävä tilintarkastajan raportti

Suuryritysten olisi liitettävä sulkemiskorvaushakemukseen tilintarkastajan tarkastusraportti tukikauden liikevaihdosta, voitto-osuudesta ja kustannuksista, vertailukauden liikevaihdosta ja saaduista vakuutuskorvauksista tai muusta valtiontuesta.  

Suuryritysten sulkemiskorvaukseen sovellettaisiin uutta EU:n valtiontukiohjelmaa, jossa koronatukien maksimisumma on 10 miljoonaa euroa. Tukiohjelman nojalla olisi mahdollista myöntää myös kustannustukea. 

Laki voimaan heinäkuun alussa

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kustannustukilakiin ehdotetuista muutoksista lausuntoja 21.5.2021 mennessä. Eduskunnan käsittelyyn laki menee toukokuussa ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. 

Lue lisää TEM:n tiedotteesta: Lakiluonnos lausunnoille: Kustannustuesta uusi hakukierros, myös suurille yrityksille valmisteilla korvaus asiakastilojen sulkemisesta >

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top