LCE-standardin valmistelu jatkuu

IAASB keskusteli LCE-standardista kesäkuun kokouksessaan ja antoi LCE-työryhmälle eväitä standardin jatkokehitykseen. Standardin julkaisu siirtyy hieman.

Vuosi sitten IAASB hyväksyi luonnoksen uudesta ISA for LCE -standardista julkaistavaksi. Standardiluonnos julkaistiin heinäkuussa ja sen kommentointiaika päättyi tammikuussa 2022.

IAASB:n LCE-työryhmä on nyt analysoinut luonnoksesta saadut kommentit ja nosti merkittävimmät asiat IAASB:n kesäkuun kokouksen agendalle. Kokouksessaan IAASB antoi työryhmälle eväitä standardin jatkokehitykseen. Kaikki IAASB:n jäsenet kannattivat projektin jatkamista.

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa yksinkertaisen yhteisön määritelmän täsmentämisestä, määrällisten soveltamisrajojen (kuten henkilöstömäärä tai liikevaihto) lisäämisestä standardiin tai sen soveltamisohjeistukseen sekä konsernitilintarkastuksen sisällyttämisestä LCE-standardin soveltamisalaan.

Standardiluonnoksen käsittely jatkuu IAASB:n syyskuun kokouksessa. Lopullisen standardin arvioitu hyväksymisaika siirrettiin maaliskuulta 2023 kesäkuulle 2023.

Kokousmateriaaliin voi tutustua IAASB:n verkkosivuilla.

Lue lisää aiheesta käyttämällä avainsanaa LCE.