Listayhtiöiden ESEF-varmennus pakolliseksi

Arvopaperimarkkinalakia on ehdotettu muutettavan. Jatkossa listayhtiöiden on hankittava ESEF-muotoiselle tilinpäätökselle tilintarkastajan varmennus. Muutos koskisi tilikausia, jotka alkavat 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten XBRL-merkintöjen varmentaminen tilintarkastajan toimesta on Suomessa ollut vapaaehtoista. Tuoreessa lakiesityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakiin muutosta, jolla varmentaminen säädetään pakolliseksi kaikille ESEF-raportoijille. Samalla kumotaan momentti, jonka mukaan liikkeellelaskijan tuli ilmoittaa tilinpäätöksessään, mikäli varmennusta (tai tilintarkastusta) ei ole tehty. Muutokset koskevat arvopaperimarkkinalain pykälää 7 luvun 8 §:ä.

ESEF-varmennus on erillinen varmennustoimeksianto

Jatkossa listayhtiön tilintarkastajan pitää varmentaa (tai tilintarkastaa) ESEF-tilinpäätös ja ilmoittaa lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus (tai tilintarkastus) on tehty. Tilintarkastajan lausunto tulee liittää ESEF-muotoiseen tilinpäätökseen ja sen tulee olla digitaalisessa muodossa. Muutos tulee voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

Vaikka pykälässä mainitaan varmennuksen lisäksi myös tilintarkastus, Suomessa ESEF-varmennus on käytännössä lakisääteisestä tilintarkastuksesta erillinen varmennustoimeksianto. Kohtuullisen varmuuden tuottava varmennus pohjautuu kansainväliseen ISAE 3000 -standardiin sekä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositukseen.

Edellä kerrottu perustuu talousvaliokunnan mietintöön, joka on julkaistu 21.11.2023. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2023.

Lue lisää myös Profiitti-lehdestä 2/2023.

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top