Listayhtiöiden ESEF-varmennus pakolliseksi

Arvopaperimarkkinalakia on ehdotettu muutettavan. Jatkossa listayhtiöiden on hankittava ESEF-muotoiselle tilinpäätökselle tilintarkastajan varmennus. Muutos koskisi tilikausia, jotka alkavat 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten XBRL-merkintöjen varmentaminen tilintarkastajan toimesta on Suomessa ollut vapaaehtoista. Tuoreessa lakiesityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakiin muutosta, jolla varmentaminen säädetään pakolliseksi kaikille ESEF-raportoijille. Samalla kumotaan momentti, jonka mukaan liikkeellelaskijan tuli ilmoittaa tilinpäätöksessään, mikäli varmennusta (tai tilintarkastusta) ei ole tehty. Muutokset koskevat arvopaperimarkkinalain pykälää 7 luvun 8 §:ä.

ESEF-varmennus on erillinen varmennustoimeksianto

Jatkossa listayhtiön tilintarkastajan pitää varmentaa (tai tilintarkastaa) ESEF-tilinpäätös ja ilmoittaa lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus (tai tilintarkastus) on tehty. Tilintarkastajan lausunto tulee liittää ESEF-muotoiseen tilinpäätökseen ja sen tulee olla digitaalisessa muodossa. Muutos tulee voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

Vaikka pykälässä mainitaan varmennuksen lisäksi myös tilintarkastus, Suomessa ESEF-varmennus on käytännössä lakisääteisestä tilintarkastuksesta erillinen varmennustoimeksianto. Kohtuullisen varmuuden tuottava varmennus pohjautuu kansainväliseen ISAE 3000 -standardiin sekä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositukseen.

Edellä kerrottu perustuu talousvaliokunnan mietintöön, joka on julkaistu 21.11.2023. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2023.

Lue lisää myös Profiitti-lehdestä 2/2023.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top