Listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia koskeva asetus

Euroopan komissio julkaisi listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia koskevan asetuksen

Listayhtiöiden tilinpäätösten ja toimintakertomusten sähköistä ESEF-raportointia koskeva Euroopan komission delegoitu asetus on hyväksytty EU:ssa ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 29.5.2019.

Asetus perustuu ESMAn vuonna 2017 julkaisemaan RTS-luonnokseen. Asetus on sellaisenaan listayhtiöitä sitovaa sääntelyä.

Eurooppalaisten listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Raportointi tapahtuu ensimmäisen kerran keväällä 2021. Tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa, ja XHTML-dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot tulee merkitä XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät tehdään käyttäen iXBRL-teknologiaa (InlineXBRL).

Raportoinnin tilikarttana on taksonomia

Ensivaiheessa eli vuosilta 2020-2021 XBRL-merkein pitää merkitä IFRS-konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista. Päälaskelmat merkitään XBRL-merkein sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, jolla yhtiön IFRS:n mukaiset päälaskelmat laaditaan. Merkitsemisessä käytetään ikään kuin tilikarttana ESEF-taksonomiaa, joka perustuu IFRS Foundationin IFRS-taksonomiaan. Jos ESEF-taksonomiasta ei löydy päälaskelman rivin sisältöä tarpeeksi hyvin kuvaavaa muuttujaa (accounting meaning), yhtiö voi luoda taksonomiaan omia laajennuksiaan (extensions). Laajennukset on kuitenkin ns. ankkuroitava (anchoring) ESEF-taksonomian lähimpään muuttujaan. Ankkuroinnissa uusi muuttuja linkitetään johonkin taksonomian riviin, joka on lähinnä uutta muuttujaa.

Miten ESEFin mukaan laaditut tilinpäätökset varmennetaan?

Tilinpäätös laaditaan ja sen tiedot tilintarkastetaan kuten ennenkin. Tämän jälkeen tilinpäätös konvertoidaan XHTML-muotoon ja toimitetaan rekisteröitäväksi Helsingin Pörssiin.

On vielä epäselvää, miten tilintarkastaja varmentaa XBRL-merkit ja XHTML-muodossa Pörssille toimitettavan tilinpäätöksen sekä miten varmentamisesta raportoidaan. Komissio on pyytänyt CEAOB:ta (Committee of European Auditing Oversight Bodies) selvittämään, miten ESEFin tilintarkastus voitaisiin käytännössä tehdä, ja laatimaan ohjeistusta. Keskustelu jatkuu siitä, ovatko ESEF-tiedot tilintarkastuksen tai muun tarkastuksen kohteena, miten tehdystä tarkastuksesta raportoidaan sekä miten tarkastus tehdään.

CEAOB

CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) on tilintarkastusalan EU-tason tilintarkastusvalvontaa koordinoiva elin. Muun muassa PRH:n Tilintarkastusvalvonta on sen jäsen.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top