PRH alkaa rekisteröidä tietoja yritysten edunsaajista

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) alkaa rekisteröidä tietoja yritysten edunsaajista 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Uusi velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee noin 300 000 yritystä, muun muassa kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen edunsaajistaan.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada PRH:lta ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tiedon pyytäjän on annettava käyttötarkoituksestaan selvitys PRH:n tähän tarkoitukseen tekemällä lomakkeella. Tiedot ovat maksullisia.

Tilintarkastajalla on oikeus saada tietoja edunsaajarekisteristä, koska tilintarkastaja on rahanpesulainsäädännön perusteella ilmoitusvelvollinen ja tiedoille on rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Lue lisää >

Tutustu myös suositukseen: