PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018

Vuosilta 2016–2018 annetuissa tilintarkastuskertomuksissa raportoitiin kahdesta neljään KAM:sta.

”Vuosilta 2016–2018 annetuissa tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin kahdesta neljään tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa. Yleisimmin tilintarkastuksen kannalta keskeisinä seikkoina on esitetty jokaisena tarkastelujakson vuonna liikevaihto, liikearvo ja vaihto-omaisuus.”

Tämä käy ilmi PRH:n selvityksestä ”PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018”

Tutustu PRH:n selvitykseen >

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit eri toimialoilla

Senja Kemppainen toteutti kevään–syksyn 2018 aikana opinnäytetyönään kvantitatiivisen tutkimuksen Haaga-Heliaan. Hän tutki kevään 2018 tilintarkastuskertomuksissa esiintyneitä KAMeja ja selvitti, oliko niiden määrässä ja aiheissa tapahtunut muutoksia ensimmäiseen esittämisvuoteen 2017 verrattuna. Hän selvitti myös, oliko KAMien aiheissa toimialakohtaisuuksia sekä löytyisikö Suomessa ja Iso-Britanniassa annettujen KAMien väliltä toimialakohtaisia yhtäläisyyksiä.

Lue Senjan tekemistä havainnoista >

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top