PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018

Vuosilta 2016–2018 annetuissa tilintarkastuskertomuksissa raportoitiin kahdesta neljään KAM:sta.

”Vuosilta 2016–2018 annetuissa tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin kahdesta neljään tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa. Yleisimmin tilintarkastuksen kannalta keskeisinä seikkoina on esitetty jokaisena tarkastelujakson vuonna liikevaihto, liikearvo ja vaihto-omaisuus.”

Tämä käy ilmi PRH:n selvityksestä ”PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018”

Tutustu PRH:n selvitykseen >

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit eri toimialoilla

Senja Kemppainen toteutti kevään–syksyn 2018 aikana opinnäytetyönään kvantitatiivisen tutkimuksen Haaga-Heliaan. Hän tutki kevään 2018 tilintarkastuskertomuksissa esiintyneitä KAMeja ja selvitti, oliko niiden määrässä ja aiheissa tapahtunut muutoksia ensimmäiseen esittämisvuoteen 2017 verrattuna. Hän selvitti myös, oliko KAMien aiheissa toimialakohtaisuuksia sekä löytyisikö Suomessa ja Iso-Britanniassa annettujen KAMien väliltä toimialakohtaisia yhtäläisyyksiä.

Lue Senjan tekemistä havainnoista >

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top