Sotilaalliseen konfliktiin liittyvät tilintarkastajan eettiset näkökohdat

Kansainvälisiä Eettisiä sääntöjä laativan IESBA:n henkilöstö on julkaissut tilintarkastusammattilaisille ohjeen The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations.

Kansainvälisiä Eettisiä sääntöjä laativan IESBA:n henkilöstö on julkaissut tilintarkastusammattilaisille ohjeen The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations.

Kansainvälisiä Eettisiä sääntöjä laativan IESBA:n (International Ethics Standards Board for Accountants) henkilöstö on julkaissut ohjeen (IESBA Staff Alert), The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations. Ohje on tarkoitettu ammatissa toimiville tilintarkastajille (”PAPPs”), joita suomalaiset tilintarkastajat ovat, sekä muille tilintarkastusammattilaisille (”PAIBs”). Ohjeissa nostetaan esiin tiettyjä Eettisten sääntöjen kohtia, joihin tilintarkastajien on syytä kiinnittää erityistä huomiota Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien haasteiden ja riskien vuoksi.

Ohjeissa nostetaan esiin muun muassa

  • taloudellisten sanktioiden moninaiset vaikutukset tilintarkastajiin ja tilintarkastukseen
  • tilanteet, joissa asiakas ei noudata sitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä
  • lakisääteisten raportointivelvoitteiden rikkominen
  • taloudelliset kannustimet, kuten edut ja lahjat
  • asiakashyväksyntä ja toimeksiannon jatkaminen
  • viivästyneet tilintarkastuspalkkiosaamiset, sekä
  • muistutetaan, että tilintarkastusyhteisö tai samaan ketjuun kuuluva yhteisö ei saa hoitaa tilin­tarkastusasiakkaan johdon vastuulle kuuluvia tehtäviä.

Tutustu ohjeeseen IESBA:n verkkosivuilla

Lisää samasta aiheesta

Kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinti alkaa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinnin vuoden 2024 alussa. Rekisteröintiä voi hakea itse PRH:n ohjeiden mukaisesti silloin, kun edellytykset täyttyvät. Tutustu kestävyysraportointitarkastajien rekisteröintiohjeisiin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top