Pakotteet

Pakotteet

Sotilaalliseen konfliktiin liittyvät tilintarkastajan eettiset näkökohdat

Kansainvälisiä Eettisiä sääntöjä laativan IESBA:n henkilöstö on julkaissut tilintarkastusammattilaisille ohjeen The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations.
Lue lisää
Laki

Rahanpesulain osittaisuudistus on edelleen eduskunnan käsittelyssä

Rahanpesulaki muuttuu. Osa muutoksista on terminologisia, mutta mukaan mahtuu myös uusia velvoitteita, jotka tilintarkastajien rahanpesulain mukaisina ilmoitusvelvollisina tulee huomioida.
Lue lisää
Laki

EU:n uusimmat pakotteet rajoittavat tilintarkastajien tarjoamien palveluiden viemistä Venäjälle

Neuvoston asetuksen (EU) 2022/879 johdantotekstin kohdassa 26 ja uudessa 5 n artiklassa käsitellään tilintarkastajienkin tarjoamia palveluita.
Lue lisää
Artikkelit

Venäjän hyökkäys herätti sijoittajat

Ukrainan sodan syttyminen realisoi poliittisen riskin kaiken Venäjällä tapahtuvan toiminnan osalta. Tilanne korostaa sitä, että rahastosijoittajan on arvioitava riskejä ja tunnettava sijoituskohteet.
Lue lisää
Blogit

Sodan ja pakotteiden maailma haastaa tilintarkastajat

Uudessa maailmantilanteessa tilintarkastajien velvollisuudet eivät ole pelkästään teknisiä, lakisääteisiä ja eettisiä. Nyt niihin yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen vastuu.
Lue lisää
Pakotteet

PRH: ”EU:n asettamat Venäjään kohdistuvat pakotteet ja tilintarkastus”

PRH on julkaissut verkkosivuillaan kysymyksiä ja vastauksia -tyyppisen artikkelin pakotteista tilintarkastajien avuksi.
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakasta koskevat säädökset ja määräykset tilintarkastuksessa

Säädösten ja määräysten noudattamisen tarkastaminen on osa tilintarkastusta. Se liittyy niin kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuin hallinnonkin tarkastukseen. Lisäksi sillä on merkitystä rahanpesulain näkökulmasta.
Lue lisää
Blogit

Epävarmuuden uudet kasvot

Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä tänäkin keväänä on varmentaa asiakkaan tilinpäätös sekä tarkastaa kirjanpitoa ja hallintoa. Vallitseva tilanne on kuitenkin huomioitava riskiarviossa ja tarkastussuunnitelmassa.
Lue lisää
Pakotteet

Venäjän sotatoimet, pakotteet ja niiden vaikutukset – hyödyllisiä linkkejä tilintarkastajille

Helpottaaksemme tilintarkastajien ja talouden ammattilaisten työtä, olemme koonneet tälle sivulle hyödyllisiä ja ajankohtaisia linkkejä, joista löytyy tietoa vallitsevasta tilanteesta. Päivitämme sivua ja linkkejä tarpeen mukaan.
Lue lisää
Scroll to Top