TEM: Pienyritysten tilintarkastukseen ei esitetä lakimuutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi tänään, että pienyritysten tilintarkastukseen liittyvään lakiin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Tulevia muutoksia harkittaessa otetaan huomioon kansainväliset standardit, joita uudistetaan paraikaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi, että pienyritysten tilintarkastukseen ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Tulevia muutoksia harkittaessa otetaan huomioon kansainväliset standardit, joita uudistetaan paraikaa. 

Päivitetty 11.11.2021: Täsmennetty ilmaisuja.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän mietinnön ja sitä koskevan lausuntopalautteen takia hallitus on päättänyt, että pienyritysten tilintarkastukseen ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Nykytilaa selkiytetään ja yhdenmukaistetaan tilintarkastusvalvonnan ja alan edustajien välisellä, entistä tiiviimmällä vuoropuhelulla. Työ- ja elinkeinoministeriö on osaltaan sitoutunut osallistumaan keskusteluun näkemysten yhdenmukaistamiseksi.

Koko uutinen on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top