TEM: Pienyritysten tilintarkastukseen ei esitetä lakimuutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi, että pienyritysten tilintarkastukseen ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Tulevia muutoksia harkittaessa otetaan huomioon kansainväliset standardit, joita uudistetaan paraikaa. 

Päivitetty 11.11.2021: Täsmennetty ilmaisuja.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän mietinnön ja sitä koskevan lausuntopalautteen takia hallitus on päättänyt, että pienyritysten tilintarkastukseen ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Nykytilaa selkiytetään ja yhdenmukaistetaan tilintarkastusvalvonnan ja alan edustajien välisellä, entistä tiiviimmällä vuoropuhelulla. Työ- ja elinkeinoministeriö on osaltaan sitoutunut osallistumaan keskusteluun näkemysten yhdenmukaistamiseksi.

Koko uutinen on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.