Tilintarkastajabarometri 2021: koronapelissä sekä voittajia että häviäjiä

Vuosi 2020 ei kohdellut toimialoja tasapuolisesti. Lähes koko vuoden jatkunut koronapandemia kuritti erityisesti toimialoja, joihin koronarajoitukset osuivat.

Vuosi 2020 ei kohdellut toimialoja tasapuolisesti. Lähes koko vuoden jatkunut koronapandemia kuritti erityisesti toimialoja, joihin koronarajoitukset osuivat.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Canva

Uusin tilintarkastajabarometri peilaa yritysten tilaa liikevaihdon, investointien, henkilöstömäärän ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvien kysymysten osalta päättyneen tilikauden ja tulevien 12 kuukauden osalta. Barometri perustuu tilintarkastajien arvioihin asiakasyritysten taloudellisesta tilanteesta.

Koronapelissä sekä voittajia että häviäjiä

Vuosi 2020 ei kohdellut eri toimialoja tasapuolisesti. Lähes koko vuoden jatkunut koronapandemia kuritti erityisesti toimialoja, joiden toimintamahdollisuuksiin koronarajoitukset osuivat.

Liikevaihdon kehityksen näkökulmasta päättynyt vuosi runteli erityisesti majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä taide, viihde ja virkistysalan yrityksiä. Tukku- ja vähittäiskaupan sekä rakentamisen toimialoilla vuosi oli sen sijaan positiivinen.

Koronavuosi heijastui investointeihin ja rekrytointeihin toimialasta riippumatta. Investoinnit pienenivät kaikilla toimialoilla ja henkilöstömäärän kehittyminen oli positiivista ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluissa.    

Tulevan 12 kuukauden osalta investoinnit ovat edelleen miinusmerkkisiä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

– Talouskasvun kannalta olisi erittäin tärkeää saada investoinnit oikea-aikaisesti kasvuun. Investointien viivästymiset kertautuvat ajassa ja aiheuttavat talouteen ylimääräisiä ”sakkokierroksia”. Myöskään inhimillisen tragedian osuutta ei voi vähätellä, kommentoi Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja Ilkka Kujala.

Epävarmuus tulee jatkumaan

Vuosi 2021 on kokonaisuutena vielä mysteeri. Liikevaihdoissa nähdään positiivista liikehdintää erityisesti informaation ja viestinnän toimialalla, mutta myös muilla aloilla alkaneen vuoden arvioidaan menevän aiempaa vuotta paremmin.

Tilintarkastajien arvioiden mukaan toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen uhkaa erityisesti majoitus- ja ravitsemis-, taiteiden ja viihteen, teollisuuden sekä rakentamisen alan yrityksiä. Tilauskirjojen oheneminen vaikuttaa viiveellä tyypillisesti teollisuuteen ja rakentamiseen.  

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät ongelmat, seuraavat 12 kk

Ilkka Kujalan mukaan vuoden 2021 kulkuun tulevat vaikuttamaan erityisesti koronapandemian kehittyminen, tukipakettien kohdentuminen ja yritysten varsinaisen liiketoiminnan kehittyminen.

– Muuttujien tärkeysjärjestys vaihtelee jonkin verran toimialoittain, mutta isossa kuvassa nämä ovat oleelliset tekijät. Elämme vuonna 2021 edelleen epävarmuuden aikaa, Kujala summaa tulevaisuuden näkymiä.

Tilintarkastajabarometri ‒ objektiivinen näkymä talouden kehitykseen

Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain yli 100 000 yrityksen taloustiedot. Barometri tarjoaa poikkeuksellisen laajaan aineistoon pohjautuvan näkemyksen talouden tilasta ja kehityksestä. Tilintarkastajat ovat yrityksistä riippumattomia, joten barometri on objektiivinen näkymä yritysten tilaan.

Barometri toteutetaan jäsenkyselynä Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastajajäsenille.

Aula Research Oy toteutti tilintarkastajabarometrikyselyn Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta aikavälillä 12.11.–8.12.2020.

Tilintarkastajabarometri julkistettiin Talousaamu 2021 -tilaisuudessa 8.1. Katso tallenne tilaisuudesta >

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top