Tilintarkastajabarometri: Seuraavan hallituksen tulee vähentää julkista velkaa ja leikata menoja

Tilintarkastajat nostavat seuraavan hallituksen talouspolitiikan tehtävälistan kärkeen julkisen velan vähentämisen ja julkisten menojen leikkaamisen. Lisäksi sääntelyä tulisi keventää, jotta yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet menestyä, selviää Tilintarkastajabarometrin tuloksista.

Tilintarkastajat nostavat seuraavan hallituksen talouspolitiikan tehtävälistan kärkeen julkisen velan vähentämisen ja julkisten menojen leikkaamisen. Lisäksi sääntelyä tulisi keventää, jotta yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet menestyä, selviää Tilintarkastajabarometrin tuloksista.

Kirjoittaja: Sarianna Toivonen

Tilintarkastajat ovat huolissaan julkisen talouden alijäämästä. Suomen Tilintarkastajat ry:n Tilintarkastajabarometrissa 59 prosenttia tilintarkastajista nostaa seuraavan hallituksen talouspolitiikan tärkeimpien ratkaisujen listalle julkisen velan vähentämisen (kuvio 1).

Tilintarkastajista 56 prosenttia arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi leikata julkisia menoja. Sote-kustannusten nousu rajoittamista pitää olennaisena melkein kolmannes tilintarkastajista.

Marras-joulukuun taitteessa tehdyn kyselyn mukaan tilintarkastajat eivät suosittele seuraavalle hallitukselle veronkiristyksiä. Vain 3 prosenttia tilintarkastajista arvioi, että julkisen sektorin rahoitusta tulisi lisätä kiristämällä verotusta. Sen sijaan tuloverotuksen alentamista kaikissa tuloluokissa kannattaa 28 prosenttia Tilintarkastajabarometriin vastanneista.

Tilintarkastajat huolehtivat myös työvoiman riittävyydestä ja haluaisivat edistää työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton nostaa seuraavan hallituksen tehtävälistalle 39 prosenttia tilintarkastajista.

Kuvio 1.

Yritystoiminnan sääntelyä tulisi keventää

Enemmistö tilintarkastajista arvioi, että ”Vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta yrityksillä on Suomessa hyvät kasvun edellytykset”. Täysin tai jokseenkin samaan mieltä väittämän kanssa on 72 prosenttia tilintarkastajista. Eri mieltä olevien osuus on 24 prosenttia. (Kuvio 2.)

Silti tilintarkastajista 64 prosenttia antaa tukensa yritystoiminnan sääntelyn keventämiselle (kuvio 3). Väitteen ”Yritystoiminnan sääntelyä tulisi keventää, jotta yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet menestyä” kanssa torjuu vain noin neljännes tilintarkastajista.

Tilintarkastajista 92 prosenttia torjuu väitteen ”Yritystoiminnan sääntely on Suomessa liian kevyttä”. Lisäksi tilintarkastajat arvioivat, että yritykset ovat hyvin perillä oman toimialansa sääntelystä ja yleisesti ottaen myös toimivat lakien ja määräysten mukaan.

Kuvio 2.

Kuvio 3.

Mikä Tilintarkastajabarometri?
Tilintarkastajabarometri luotaa tilintarkastajien näkemyksiä yritysten ja talouden tilasta. Tilintarkastajat ovat riippumattomia yritystalouden asiantuntijoita, joten barometri avaa objektiivisen näkymän talouskehitykseen. Tilintarkastajat tekevät vuositasolla noin 122 000 tilintarkastusta.
Barometrin tiedonkeruu tehtiin 17.11.–15.12.2022. Kyselyn kohdistettiin Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastajajäsenille. Vastaajamäärä nousi 398:aan, ja vastausprosentti oli 34. Tulosten virhemarginaali on 4 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Barometrin toteutti tutkimusyhtiö Aula Research kohdistettuna internet- ja puhelinkyselynä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top