Tilintarkastajabarometri: Tilintarkastajat varoittavat konkurssiaallosta

Tilintarkastajat ennakoivat toiminnan jatkuvuuden ongelmia ja konkursseja vuodelle 2024. Tilintarkastajien näkemyksiä mittaavan tilintarkastajabarometrin mukaan vuonna 2024 investoinnit vähenevät ja epävarmuus lisääntyy monella toimialalla.

Kirjoittaja: Jaana Lindman

Konkurssiuhan alla olevien yritysten määrä vaihtelee huomattavasti toimialoittain. Rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloilla tilintarkastajista jopa puolet kertovat, että heidän asiakkaissaan on ainakin joitain konkurssiuhan alla olevia yrityksiä. Tilintarkastajabarometri perustuu tilintarkastajien arvioihin asiakkaidensa taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Ongelmien taustalla taloustilanne, korkojen nousu ja rahoituksen riittämättömyys

Tilintarkastajat odottavat toiminnan jatkuvuuden ongelmien lisääntyvän ensi vuonna jopa enemmän kuin mitä niiden odotettiin lisääntyvän pahimpaan korona-aikaan syksyllä 2020. Myös investointien odotetaan vähenevän korona-ajan arvioita jyrkemmin. Toiminnan jatkuvuutta vaarantavat heikentyneen taloustilanteen ja korkojen nousun lisäksi rahoituksen riittävyys.

”Valitettavasti tilintarkastajien tuntosarvet osoittavat talouden suunnan olevan tiukasti alaspäin. Vuoden 2024 talousnäkymissä ei barometrin perusteella juuri ilonpilkahduksia ole luvassa. Lähinnä finanssi- ja sote-ala näyttävät pärjäävän”, kertoo Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Liikevaihto kasvoi vielä vuonna 2023 suurimmalla osalla toimialoja. Investoinnit ja henkilöstömäärä ovat kuitenkin laskeneet useammalla toimialalla kuin nousseet.

graafi toiminnan jatkuvuuden vaarantumisen syistä
Keskeisimmät syyt toiminnan jatkuvuuden vaarantumiselle kaikilla tilintarkastajabarometrin toimialoilla.

Rakentaminen kärsii erityisesti talouden epävarmuudesta. Viitteitä tästä oli nähtävissä jo vuoden 2023 tilintarkastajabarometrissa, ja vuoden 2024 barometri osoittaa, ettei rakentamisen kriisi ole hellittämässä.

”Barometrin arviot ovat aiemmin osuneet oikeaan. Vuosi sitten julkaistussa tilintarkastajabarometrissa oli jo selkeitä viitteitä rakennusalan vaikeuksista, ja kulunut vuosi on sen karulla tavalla osoittanut todeksi”, jatkaa toiminnanjohtaja Alakare.

Kestävyyden ja vastuullisuuden mittaamisen merkitys nousussa

Vastaajien enemmistön mukaan Suomessa on hyvät kasvun edellytykset, mutta eri mieltä olevien osuus on kasvanut viime vuodesta. Tilintarkastajien ja asiakasyritysten keskusteluiden aiheina ovat tilintarkastuksessa esiin nousseet havainnot ja yleisestä taloustilanteesta selviäminen.

Jopa 85 % tilintarkastajista on jo keskustellut liiketoiminnan vastuullisuudesta tai kestävyydestä ja sen mittaamisesta ainakin joidenkin asiakkaittensa kanssa. Kestävyysraportoinnin varmentaminen koskee tästä vuodesta alkaen aluksi isoja listautuneita yrityksiä. Kuitenkin alihankintaketjujen kautta raportointi laajentuu myös pk-yrityksiin. Kestävyysraporttien varmentaminen kuuluu kestävyysraportointiin kouluttautuneiden KRT-tilintarkastajien vastuulle.

Tilintarkastajabarometri ‒ objektiivinen näkymä talouden kehitykseen

Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain yli 100 000 yrityksen taloustiedot. Barometri tarjoaa poikkeuksellisen laajaan aineistoon pohjautuvan näkemyksen talouden tilasta ja kehityksestä. Tilintarkastajat ovat yrityksistä riippumattomia, joten barometri on objektiivinen näkymä yritysten tilaan.

Vuosittain julkaistava tilintarkastajabarometri on tehty vuodesta 2019 alkaen. Kyselyn toteutti Aula Research Oy Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta ja sen otos on kerätty aikavälillä 16.10.- 15.11.2023. Kyselyyn vastasi 279 jäsentä, jolloin vastausprosentti on 24.

Lue myös: Mitä tilintarkastaja tekee?

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
viestinnän ja vaikuttamisen päällikkö Jaana Lindman, p. 040 7091920, jaana.lindman@tilintarkastajat.fi

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top