Julkishallinnon tilintarkastajat huolissaan hyvinvointialueiden talouden tasapainosta

Julkishallinnon tilintarkastajat ovat tunnistaneet, että hyvinvointialueiden taloussuunnitelmakauden talouden tasapainottamiseen voi liittyä haasteita, ja että alijäämän kattamisvelvollisuuteen on perusteltua kiinnittää huomiota tilintarkastuksessa. Olemme laatineet esimerkin siitä, miten asia voidaan huomioida tilintarkastuskertomuksessa.

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) mukaan hyvinvointialueen tilintarkastajan on tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Osana tilintarkastusta tilintarkastajan on tarkastettava ovatko hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annetut tiedot oikeita.

Suomen Tilintarkastajat ry julkaisi joulukuussa suosituksen hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta. Yhdistyksen JHT-toimikunnan laatima suositus tarkentaa julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa hyvinvointialueiden osalta.

Hyvinvointialueiden talouden tasapainottamiseen liittyy haasteita

Julkishallinnon tilintarkastajat ovat tunnistaneet, että hyvinvointialueiden taloussuunnitelmakauden talouden tasapainottamiseen voi liittyä haasteita, ja että alijäämän kattamisvelvollisuuteen on perusteltua kiinnittää huomiota tilintarkastuksessa. Asian tulee tarvittaessa näkyä myös hyvinvointialueista annetuissa tilintarkastuskertomuksissa.

JHT-toimikunnan nimeämä työryhmä laati esimerkin siitä, miten tällaiset tilanteet voidaan huomioida hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksissa tilikaudelta 2023:

Tarkastuksen tulokset

Hyvinvointialueen taseessa on aiemmilta ja päättyneeltä tilikaudelta kertynyttä alijäämää yhteensä xx euroa. Lain hyvinvointialueesta 115 §:n mukaisesti tilinpäätöksessä 2023 taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Vaikka hyvinvointialueen taloussuunnitelma kaudelle 2024-2026 on lain edellyttämällä tavalla tasapainossa, tulee hyvinvointialueen talouden tasapainoon ja rahoituksen riittävyyteen kulujen kattamiseksi kiinnittää erityistä huomiota.

Hyvinvointialueen hallintoa on hoidettu lain ja aluevaltuuston päätösten mukaisesti.

Hyvinvointialueen sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.

Hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Hyvinvointialueen tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top