Tilintarkastajabarometri: Vuodesta 2022 tulossa kasvun vuosi

Tilintarkastajat arvioivat yritysten liiketoiminnan virkistyvän useilla toimialoilla vuonna 2022. Kasvua on luvassa niin liikevaihtoon, investointeihin kuin henkilöstömääräänkin.

Tilintarkastajat arvioivat yritysten liiketoiminnan virkistyvän useilla toimialoilla vuonna 2022. Kasvua on luvassa niin liikevaihtoon, investointeihin kuin henkilöstömääräänkin.

Uusin tilintarkastajabarometri peilaa yritysten tilaa liikevaihdon, investointien, henkilöstömäärän ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvien kysymysten osalta päättyneen tilikauden ja tulevien 12 kuukauden osalta. Barometri perustuu tilintarkastajien arvioihin asiakasyritysten taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastajabarometrikysely on toteutettu 9.11.-2.12.2021 välisenä aikana, eli vastauksissa ei ole ennätetty huomioida viimeisimpiä toimialakohtaisia koronarajoituksia. 

Useimpien toimialojen tilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan viime vuodesta.

Osa toimialoista osoitti toipumisen merkkejä jo vuonna 2021, mutta osalla pandemian aiheuttamat vaikeudet vain syvenivät. Esimerkiksi teollisuudelle kulunut vuosi oli hyvä ja kasvua näkyi joka osa-alueella. Investointien määrä laski esimerkiksi rakentamisessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä kuljetus- ja varastointialalla.

Sen sijaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja tapahtuma-alan kehitys oli heikkoa myös vuonna 2021. Liikevaihto, investoinnit ja henkilöstömäärät laskivat merkittävästi.

Tilintarkastajilla varovaisen optimistinen näkemys tulevasta

Tilintarkastajabarometrin vastaajat arvioivat kaikilla osa-alueilla positiivista suuntaa seuraaville 12 kuukaudelle. Talouden yleiset kasvunäkymät ovat vahvat, kotitalouksille on kertynyt säästöjä ja kulutushalut ovat nousseet.

Nopean kasvun aloja ovat esimerkiksi informaatio ja viestintä, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa sekä teollisuus. Näillä toimialoilla liikevaihdon, investointien ja henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan vauhdilla vuonna 2022.

Sen sijaan majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä tapahtuma-ala ovat toipuvia, hitaamman kasvun aloja. Näiden toimialojen osalta tuleva vuosi näyttää edelleen vaikeammalta kuin muiden toimialojen. Barometrin vastausten mukaan yritysten taloudellinen tilanne paranee hieman. Erityisesti majoitus- ja ravitsemisalan sekä tapahtuma-alan tilannekehitys on kuitenkin vahvasti riippuvainen koronatilanteen kehityksestä ja rajoituksista.

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kujalan mukaan toiveikkaita tulevaisuuden näkymiä haalistavat yhä inflaatiopelot ja tuotantotekijöiden saatavuus.

– Toisten toimialojen tie ulos kurimuksesta on ollut helpompi kuin toisten. Tässä pelissä on myös selkeitä voittajia. Osittain barometrimme indikoi jopa yllättävänkin positiivisia näkymiä inflaatio-odotusten ja toimitusketjujen kunnon vaikuttaessa isoon kuvaan. Pandemian hallinnan onnistuminen ja kuluttajien liikkuminen, sekä toimitusketjujen kitkaisuus korreloivat selvästi keskenään, Kujala kiteyttää.

Työkalu Tilintarkastajabarometrin tulosten tarkasteluun

Nämä koontinäytöt on luotu Tilintarkastajabarometrin 2022 tulosten tarkasteluun. Koontinäytöt kertovat toimialojen viimeaikaisen kehityksen, tilintarkastajien arvion toimialojen tulevasta kehityksestä sekä keskeisimmät syyt toimialalla toimivien yritysten toiminnan vaarantumiselle. Tuloksia vertaillaan myös Tilintarkastajabarometrin 2021 tuloksiin.

Barometrien vastauksista lasketut saldoluvut kertovat osa-alueen tulevaisuudesta numeerisessa muodossa; positiivinen lukema tarkoittaa myönteistä näkemystä ja negatiivinen pessimististä näkemystä osa-alueen tulevaisuudesta. Poikkeuksena tähän ovat toiminnan jatkuvuuteen liittyvät ongelmat.

Vertaile kaikkia toimialoja keskenään tai valitse vain ne, joista itse olet kiinnostunut. Voit valita useita toimialoja valikosta painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla samalla haluamiasi toimialoja.

Tilintarkastajabarometri ‒ objektiivinen näkymä talouden kehitykseen

Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain yli 100 000 yrityksen taloustiedot. Barometri tarjoaa poikkeuksellisen laajaan aineistoon pohjautuvan näkemyksen talouden tilasta ja kehityksestä. Tilintarkastajat ovat yrityksistä riippumattomia, joten barometri on objektiivinen näkymä yritysten tilaan. Barometri toteutetaan jäsenkyselynä Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastajajäsenille.

Aula Research Oy toteutti tilintarkastajabarometrikyselyn Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta aikavälillä 9.11.- 2.12.2021. Tilintarkastajabarometri julkistettiin Talousaamu 2022 -tilaisuudessa 13.1.
Tilaisuuden tallenne on nyt katsottavissa täältä >

Aiheesta mediassa:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top