Tilintarkastajalla ilmoitusvelvollisuus virheistä edunsaajatiedoissa

Useimpien yritysten on rekisteröitävä tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Jos tilintarkastaja havaitsee edunsaajatiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, hänen on tehtävä asiasta ilmoitus rekisterin pitäjälle.

Useimpien yritysten on rekisteröitävä tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Jos tilintarkastaja havaitsee edunsaajatiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, hänen on tehtävä asiasta ilmoitus rekisterin pitäjälle.

Kuva: Vesa Sammalisto

Useimpien yritysten on pitänyt ilmoittaa ns. tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 30.6.2020 mennessä. Niiden tulee myös pitää edunsaajatiedot ajan tasalla.

Tilintarkastaja kuuluu rahanpesulain mukaan ns. ilmoitusvelvollisiin. Jos hän havaitsee edunsaajatiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, hänen pitää ilmoittaa asiasta rekisterin ylläpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä. Valvontailmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yritys ei ole vielä lainkaan tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.

Voidakseen havaita puutteet tai epäjohdonmukaisuudet, tilintarkastajan on hankittava ns. edunsaajaote. Ote voidaan pyytää asiakkaalta tai yksittäisen otteen voi tilata asiakirjatilauksena PRH:n sivuilta. VIRRE-palvelun ja Asiakastiedon sopimusasiakkaat voivat hakea otteen ko. palveluiden kautta.

Tilintarkastaja voi harkita havaitsemansa puutteen tai epäjohdonmukaisuuden raportointia myös tilintarkastuspöytäkirjalla.

Lue lisää tilintarkastajan rahanpesulain mukaisista velvollisuuksista PRH:n tilintarkastusvalvonnan verkkosivuilta. Ohjeet edunsaajaotteen hakemiseksi PRH:lta löytyvät täältä.

Lisää samasta aiheesta

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top