Tilintarkastajalla ilmoitusvelvollisuus virheistä edunsaajatiedoissa

Useimpien yritysten on rekisteröitävä tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Jos tilintarkastaja havaitsee edunsaajatiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, hänen on tehtävä asiasta ilmoitus rekisterin pitäjälle.

Kuva: Vesa Sammalisto

Useimpien yritysten on pitänyt ilmoittaa ns. tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 30.6.2020 mennessä. Niiden tulee myös pitää edunsaajatiedot ajan tasalla.

Tilintarkastaja kuuluu rahanpesulain mukaan ns. ilmoitusvelvollisiin. Jos hän havaitsee edunsaajatiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, hänen pitää ilmoittaa asiasta rekisterin ylläpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä. Tilintarkastajan havaitsema puute tai epäjohdonmukaisuus voi johtaa myös esimerkiksi tilintarkastuspöytäkirjan antamiseen.

Lue lisää tilintarkastajan rahanpesulain mukaisista velvollisuuksista PRH:n tilintarkastusvalvonnan verkkosivuilta.