Tilintarkastajapäivässä jaettiin palkinnot neljälle tilintarkastajalle

Tutustu palkittuihin aktiivisiin tilintarkastajiin!

Suomen Tilintarkastajat ry palkitsi jo kolmantena vuonna peräkkäin henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta tilintarkastusalalla. Palkinnot jaettiin Tilintarkastajapäivässä 10.1.2020.

Tällä kertaa palkittiin neljä henkilöä kolmessa kategoriassa: 1) vuoden vaikuttaja, 2) vuoden luennoitsija ja 3) tulevaisuuden tekijä.

Vuoden vaikuttajat: Lasse Åkerblad ja Marko Reponen

HT-tilintarkastaja Lasse Åkerblad on tuttu nimi kaikille niille, joilla on tapana tutkailla tilintarkastus- ja kirjanpitolakien esitöitä sekä niistä annettuja lausuntoja. Myös niille, jotka seuraavat Twitteriä.

Lassen nimi löytyy usein lausunnon antaneiden joukosta, ja hänen lausuntonsa on yleensä se kaikkein perusteellisin. Vaikka kaikista näkemyksistä ja tavoitteista ei aina olisikaan Lassen kanssa täysin samaa mieltä, täytyy Lasselle antaa kunnia siitä, että hän perustelee kantansa aina faktoilla. Lasse etsii ja käyttää lähteitä laajasti, ja hänellä on teuvalaiseksi ”hiihtohissimieheksi” erittäin laaja ja kansainvälinen kontaktiverkosto.

Lassen lausunnoista, kirjoituksista, puheenvuoroista ja twiiteistä huokuu laaja-alainen ajattelu. Lasse näkee kokonaisuuden, jossa on keskiössä yrittäjän tukeminen sekä kirjanpitoammattilaisten työn arvostaminen. Tilintarkastajan tehtäväksi jää tuottaa varmuutta yritysten tilinpäätöksiin ja olla sitä kautta hyödyksi myös sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Lasse pyrkii kokonaisuuden kannalta parhaaseen ja optimaalisimpaan ratkaisuun silläkin uhalla, että se ei – ainakaan ensinäkemältä – ole tilintarkastajille se kaikista mieluisin. Lasse on jo pitkään ollut sitä mieltä, että tilintarkastajan tekemän yleisluonteisen tarkastuksen pitäisi olla Suomessa mahdollinen laajemmalle yritysjoukolle.

Lassen toive yleisluonteisen tarkastuksen mahdollistamisesta on lähempänä kuin koskaan aiemmin. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä pohtii kevyempää tarkastusta, ja Lasse on antanut yhdistyksemme kevyemmän tarkastuksen projektiryhmässä merkittävän panoksen.

Lassen ansioksi voidaan lukea myös se, että jäsenkoulutuksia ja muita tilaisuuksia striimataan tai videoidaan entistä enemmän. Teuvalta Helsinkiin on pitkä matka, ja niin ekologisena kuin tiedonhaluisena ihmisenä Lasse osallistuu koulutuksiin ja palavereihin mieluusti etänä. Etäosallistumismahdollisuuksien parantumisesta ovat hyötyneet muutkin jäsenemme.

Muutama vuosi sitten Lasse antoi merkittävän panoksen STanssi-työkirjan kehittämisessä. Lasse käytti kymmeniä – ellei jopa satoja – tunteja auttaakseen työkirjan ensimmäisissä versioissa. Lasse antoi laajan tilintarkastusmetodologia- ja standardituntemuksensa varauksetta yhdistyksen käyttöön, ja kommentoi työkirjaluonnoksia – välillä hyvinkin perusteellisesti.

Lasse on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta myös sosiaalisessa mediassa ja oli ensimmäisiä aktiivisia tilintarkastajia Twitterissä!

KHT-tilintarkastaja Marko Reponen on toiminut yli 10 vuotta yhdistyksen kirjanpitotoimikunnan jäsenenä. Viimeiset kolme vuotta hän on vetänyt toimikuntaa puheenjohtajana. Kirjanpitotoimikunnalla on keskeinen rooli hyvän tilinpäätöskäytännön edistämisessä. Osana tätä toimikunta arvioi ja kehittää yhdistyksen vuosittain julkaisemia tilinpäätösmallikirjoja.

Markon aikakaudella kirjanpitotoimikunta on ottanut aktiivisen roolin vuoropuhelussa Taloushallintoliiton kanssa. Marko tekee työtä sen eteen, että taloushallintoalan tärkeimmät yhdistykset tekevät yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen, ja tavoitehan on tietysti laadukas tilinpäätösraportointi.

Marko on aktiivinen toimija ja vaikuttaja myös Suomen Tilintarkastajat ry:n kevyemmän tarkastuksen projektiryhmässä. Marko uskoo vahvasti, että yleisluonteinen tarkastus on hyvä vaihtoehto pienten yhtiöiden tilinpäätösten varmentamiseksi. Työryhmätyöskentelyssä Marko on tuonut kantansa esiin rohkeasti ja selkeästi – joskus härkäpäiselläkin asenteella.

Marko ottaa rohkeasti ja aktiivisesti kantaa sosiaalisen median keskusteluihin ja kommentteihin. Marko lukeutuu ehdottomasti Suomen aktiivisimmin twiittaaviin tilintarkastajiin. Marko on Lassen rinnalla yhdistyksen asiantuntijoiden luottohenkilöitä myös muissa kysymyksissä, erityisesti pieniin toimeksiantoihin liittyen.

Vuoden luennoitsija: Lauri Mäki

KHT Lauri Mäki on kouluttanut useiden vuosien ajan ST-Akatemian koulutuksissa ja valmennuksissa, erityisesti konsernitilinpäätökseen liittyen. Laurin vahva asiantuntijuus, käytännön kokemus sekä loistava esiintymistaito ovat tehneet hänestä luottoluennoitsijan. Lauri osaa vuosi toisensa jälkeen yllättää ja kehittää itseään entisestään luennoitsijana.

Laurin luentojen palautteet ovat toistuvasti ja poikkeuksetta kiitettäviä. Lauri saa osallistujilta kiitosta erityisesti innokkuudesta, luontevasta ja eläväisestä esiintymistyylistä ja selkeästä asioiden taustoituksesta. Vankan kokemuksensa kautta Lauri osaa kertoa kattavasti esimerkkejä ja avata niitä ymmärrettävästi.

Laurille on selvästi ja aidosti tärkeää, että jokainen kouluttautuja oppii – oli kyseessä sitten tulevien alan ammattilaisten valmennus tai kokeneiden asiantuntijoiden koulutus.

Tulevaisuuden tekijä: Teemu Laitinen

HT Teemu Laitinen on nuoren tilintarkastajauransa aikana ehtinyt olla mukana jo monessa yhdistyksen tekemisessä.

Heti kirjaimet saatuaan Teemu aloitti alueellisen toiminnan yhteyshenkilönä. Hän ideoi alueensa tilintarkastajille keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Vaikka Teemu on jo luopunut tästä tehtävästään, hänen sydämensä sykkii edelleen alueellisille tilaisuuksille ja hänet voi tavata tilaisuuksissa.

Teemu on tehnyt tilintarkastusalaa tunnetuksi ja houkuttelevaksi laajemmallekin kuulijakunnalle. Hän on innostanut nuoria hakeutumaan alalle kouluttamalla heitä tilintarkastuksesta. Teemu on siis tuttu näky korkeakoulujen saleissa.

Viimeiset kaksi vuotta Teemu on ollut aktiivisesti mukana jäsenkoulutustoimikunnassa ja tuonut loistavan panoksensa koulutusten aiheiden ja sisältöjen suunnitteluun. Hän on lähtenyt ennakkoluulottomasti kouluttamaan jäseniä myös aiheista, jotka eivät välttämättä ole tutuimpia kaikille. Teemu on jakanut näkemyksiään siitä, mitä on esimerkiksi palvelumuotoilu tilintarkastajan työssä tai miten tilintarkastaja voi lisätä asiakasymmärrystään.

Tulevaisuudessa Teemun panos luennoitsijana tulee kasvamaan entisestään. Aktiivisen panoksensa ansiosta toivomme saavamme hänet mukaan vielä moneen – alan tulevaisuuden parhaaksi. Ja jakamaan ennakkoluulotonta ja rohkeaakin tulevaisuuden tekijän näkemystään alasta.

Onnea kaikille palkinnon saaneille!

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top