Tilintarkastusalan standardikooste 2020 julkaistu

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020 on julkaistu suomeksi ST-Onlinessa pdf-muodossa.

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020 on julkaistu suomeksi ST-Onlinessa pdf-muodossa.

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020 on julkaistu suomeksi ST-Onlinessa pdf-muodossa. Standardit julkaistiin kolmessa osassa ja eettiset säännöt omana julkaisunaan.

Julkaisutapa vastaa IFACin julkaisua. Standardikooste sisältää lisäksi kansallisen osuuden, josta löytyvät mm. Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimat kansalliset lisäykset. Ne on otettava huomioon sovellettaessa kansainvälisiä standardeja ja eettisiä sääntöjä Suomessa. Eettisiä sääntöjä koskevat kansalliset lisäykset esitetään eettisten sääntöjen alussa.

Uutta edelliseen versioon verrattuna

Standardikoosteessa on uutta edelliseen, vuoden 2018 versioon, verrattuna:

 • ISA 540 (uudistettu) Kirjanpidollisten arvioiden ja niistä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkastaminen, joka esitettiin edellisessä painoksessa tuolloin voimassaolleiden standardien jälkeen, on tullut voimaan ja korvannut aiemman ISA 540:n.  Samalla siitä useaan muuhun standardiin aiheutuneet mukauttavat muutokset on viety asianomaisiin kohtiin.
 • Osan I lopussa esitetään voimassa olevien ISA-standardien jälkeen seuraavat myöhemmin voimaan tulevat standardit:
  • ISA 315 (uudistettu 2019) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen
  • Mukauttavat muutokset ja ISA 315:n (uudistettu 2019) seurauksena tehtävät muutokset muihin standardeihin
  • ISQM 1 Laadunhallinta tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätökseen kohdistuvia tilintarkastuksia tai yleisluonteisia tarkastuksia taikka muita varmennus- tai liitännäispalvelutoimeksiantoja
  • ISQM 2 Toimeksiantokohtaiset laadun läpikäynnit
  • ISA 220 (uudistettu) Tilintarkastuksen laadunhallinta
  • Laadunhallintaan liittyvistä projekteista aiheutuvat mukauttavat muutokset ISA-standardeihin ja niihin liittyvään aineistoon
 • Osan II lopussa esitetään myöhemmin voimaan tuleva liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 (uudistettu) Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot

Kansainväliset eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille 2020:

 • Voimassa olevien eettisten sääntöjen jälkeen esitetään seuraavat myöhemmin voimaan tulevat muutokset
  • Muutokset osaan 4B, jotta se vastaa Kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisia termejä ja käsitteitä.
  • Muutokset, joilla edistetään tilintarkastusammattilaisten roolia ja heiltä odotetta­vaa ajattelutapaa (role and mindset).

Syksyllä 2021 erillisinä julkaistut ISA 315 (uudistettu 2019) ja ISRS 4400 (uudistettu) ovat edelleen saatavilla ST-Onlinessa omina tiedostoinaan, vaikka ne sisältyvät myös Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020 -julkaisuun.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top