Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta

Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta. Käytännön vaikutukset tilintarkastajalle ovat kuitenkin vähäisiä.

Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta. Käytännön vaikutukset tilintarkastajalle ovat kuitenkin vähäisiä.

Kirjoittaja: Tuula Minkkinen | Kuva: Canva

Taustalla muutoksessa on EU:n tieliikenteen niin sanotun liikkuvuuspaketin täytäntöönpano, joka muuttaa tavara- ja henkilöliikennelupia koskevia säännöksiä. Yksi muutoksista koskee ammattimaisen tavarankuljetuksen luvanvaraisuuden rajan laskemista kansainvälisessä liikenteessä 21.5.2022 alkaen.

Jatkossa uutena lupalajina on mahdollinen myös kevyt tavaraliikennelupa, jonka myöntämisen edellytykset ovat pääosin samat kuin tavara- ja henkilöliikenneluvassa, mutta vakavaraisuuden osoittamiseen vaaditaan eri summat kuin tavara- ja henkilöliikenneluvissa. Tämä aiheuttaa muutoksia tilintarkastajan todistukseen siltä osin, kun todistuksessa kuvataan ajoneuvokohtaisia oman pääoman vähimmäismääriä.  Samassa yhteydessä tilintarkastajan todistusta on muutettu siten, että jatkossa tilintarkastaja ilmoittaa todistuksellaan automäärän sijasta oman pääoman määrän euroina.

Muutokset tilintarkastajan todistusta koskien tulevat voimaan heti.

Em. uudistuksilla ei ole kuitenkaan käytännön vaikutusta tilintarkastajan suorittamiin toimenpiteisiin tai annettavan todistuksen sisältöön, kun aikaisemminkin tilintarkastajan todistus automääristä perustui tilinpäätöksen mukaiseen oman pääoman määrään.

Tilintarkastajan antama todistus pohjautuu yhtiön viimeisimpään varsinaiseen tilinpäätökseen. Aiemmin todistus on voinut pohjautua myös välitilinpäätökseen, mutta tästä luovutaan nyt kokonaan. Poikkeuksen välitilinpäätöksen hyväksyttävyyteen muodostaa kuitenkin yritysmuodon muutostilanteet sekä yritysjärjestelyt, kuten kokonaisjakautuminen. Näissä tilanteissa välitilinpäätös hyväksytään myös jatkossa.

Tarkemmat ohjeet vakavaraisuuden osoittamiseen ja lisätietoa liikkuvuuspaketin muutoksista sekä uudistettu tilintarkastajan todistus löytyy Traficomin sivuilta.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top