Yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimus poistuu

Liputusvelvollisuus osakepääoman menettämisestä säilyy toistaiseksi.

Liputusvelvollisuus osakepääoman menettämisestä säilyy toistaisesti. Osakeyhtiön velkojiensuojan kehittämistarpeet arvioidaan selvityshankkeessa, joka käynnistyy vuonna 2019.

Tutustu:

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue myös:

Lausuntomme luonnoksesta hallituksen esitykseksi osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top