Yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimus poistuu

Liputusvelvollisuus osakepääoman menettämisestä säilyy toistaiseksi.

Liputusvelvollisuus osakepääoman menettämisestä säilyy toistaisesti. Osakeyhtiön velkojiensuojan kehittämistarpeet arvioidaan selvityshankkeessa, joka käynnistyy vuonna 2019.

Tutustu:

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue myös:

Lausuntomme luonnoksesta hallituksen esitykseksi osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.