Yritysjohdon vastuu ja mahdollisuus korostuvat uudessa ESG ja kestävyysraportointi -kirjassa

Uudet kestävyysraportointivaatimukset haastavat yrityksiä aina sen johtamisprosessia myöten: kuinka vastata uudesta lainsäädännöstä seuraaviin velvoitteisiin ja integroida prosessi strategisiin tavoitteisiin? ​Uutuuskirja kannustaa yritysjohtoa kasvattamaan omaa ESG-osaamistaan.

Vuoden alussa voimaan tulleet kestävyysraportointiin liittyvät lait velvoittavat yrityksiä raportoimaan kestävyydestään entistä täsmällisemmin. Kasvavat vaatimukset johdon ESG-osaamisesta toimivat vipuvartena tai muutosajurina myös konkreettisemmille muutoksille yritysten liiketoiminnassa.

Kestävyysasiat nousevat raportoinnin kautta hallituksen päätöksentekoon ja paremmin näkyviin osana lakisääteistä toimintakertomusta, jonka hallitus allekirjoituksellaan hyväksyy. Pelkkä raportointi ei saa aikaan tuloksia liiketoiminnassa, vaan johdon täytyy määritellä strategiset tavoitteet ja pitää huolta, että ne otetaan käyttöön operatiivisella tasolla.

Kestävyysraportoinnin osaamista kasvatettava yrityksissä

ESG ja kestävyysraportointi – Yritysjohdon vastuu ja mahdollisuus -kirja kuvaa uutta EU:n kestävän rahoituksen lainsäädäntöä ja kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) lainsäädännöllisiä vaikutuksia yritystoimintaan, erityisesti johdon ja hallituksen näkökulmista. Kirjassa käydään läpi kestävyysraportoinnin prosessi käytännössä: olennaisuusanalyysi, ESG-tiedon kerääminen ja tulkinta, ESRS-raportointivaatimukset, käytännön raportointityö ja lakisääteinen ulkopuolinen varmennus. ​Lisäksi avataan suurimpien yritysten raportointivaatimusten vaikutuksia heidän arvoketjussaan toimiviin kumppaneihin.

Kestävyysraportoinnin osaamista on kasvatettava erityisesti yritysten sisällä ja nimenomaan yritysten omista lähtökohdista tarkasteltuna. Uutuuskirjassa paneudutaan erityisesti yritysjohdon haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

“Kestävyysraportointivelvoitteisiin vastaaminen on yrityksen johdon vastuulla. Kirjan tavoitteena on tuoda esiin myös mahdollisuuksia, kun aihetta lähestytään kokonaisvaltaisemmin integroimalla muutosprosessista saatavat hyödyt yrityksen strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Johto päättää minkälaisen lähestymistavan yritys ottaa kestävyysraportointivaatimusten täyttämiseen”, tiivistää Ingalill Aspholm, yksi kirjan kirjoittajista.

Osta ESG ja kestävyysraportointi – Yritysjohdon vastuu ja mahdollisuus -kirja painettuna tai verkkokirjana ST-Akatemian sivuilta.

Lisätietoja:
Kustannustoimittaja Nina Ojanen, p. 050 465 4973, nina.ojanen@stakatemia.fi

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top