STanssille hyvä kouluarvosana

Pyysimme STanssi-tilaajilta palautetta työkirjasta heinä-elokuussa. Kyselyyn vastasi 52 käyttäjää, jotka antoivat STanssille kouluarvosanan 8,3.

Kirjoittaja: Riitta Laine

hyvä palaute

Tilintarkastuksen työkirja STanssi on jäsentemme ja heidän assistenttiensa käyttöön rakennettu Excel-pohjainen työkirja. Toteutimme heinä-elokuussa käyttäjäkyselyn STanssin tilaajille.   

Kyselyyn vastasi 52 käyttäjää, joista suurin osa (63 %) toimii yksin tai muutaman kollegan kanssa. Vastaajia ja käyttäjiä löytyy myös tilintarkastusyhteisöistä – 17 % vastaajista työskentelee yli 10 henkilöä työllistävässä yhteisössä. 

STanssi pidetään ajan tasalla  

STanssista on julkaistu omat työkirjat osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten/säätiöiden tarkastukseen sekä ruotsinkielinen työkirja osakeyhtiöille. Työkirjat on päivitetty viimeksi syksyllä 2022, jolloin huomioitiin viimeisimmät muutokset laeissa, standardeissa ja yhdistyksen suosituksissa sekä käyttäjäpalaute.  

Käyttäjät dokumentoivat suurimman osan toimeksiannoistaan uusimpiin STanssi-työkirjoihin vuodelta 2022. Kaikilla suomenkielisillä työkirjoilla on reilusti käyttäjiä, mutta vain 3 vastaajaa käyttää ruotsinkielistä työkirjaa.  

Lähes puolet käyttäjistä (47 %) hyödyntää STanssia yli 50 toimeksiannossa ja 39 % käyttää sitä 11-50 toimeksiannossa. Toisto tuokin käyttämiseen rutiinia!   

STanssi on hyvän tilintarkastustavan mukainen  

Käyttäjät antoivat STanssille kouluarvosanan 8,3. Pidän tätä hyvänä!  

Kehitettävää löytyy kuitenkin aina. Pyysimme vastaajia arvostelemaan STanssia erilaisten ominaisuuksien osalta asteikolla 1-5. Kuten aiempinakin vuosina, se sai parhaimmat arvosanat hyvän tilintarkastustavan mukaisuudesta (4,3) ja ammattimaisuudesta (4,3). Heikoin arvosana tuli visuaalisesta miellyttävyydestä (3,6).  

Pyysimme palautetta myös mahdollisista ongelmista asteikolla 1 (ei lainkaan) – 5 (usein). Yleisimpiä ongelmia olivat  

  • STanssissa koettiin olevan liikaa dokumentoitavaa suhteessa toimeksiannon monimutkaisuuteen (2,5)
  • STanssista puuttuu sopiva kohta jollekin asialle, jonka käyttäjä haluaisi dokumentoida (2,2).  
  • käyttäjä ei ymmärrä, mitä jollain STanssin kohdalla tarkoitetaan (2,1).

Myös STanssin makrot aiheuttavat joillekin käyttäjille ongelmia jumittaen osan toiminnallisuuksista tai jopa koko tiedoston. Onneksi makro-ongelmat ovat harvinaisia, joskin tapahtuessaan erittäin ikäviä! 

Käyttäjien kannattaa osallistua maksuttomiin STanssi-koulutuksiin tai kysyä minulta, Riitalta, apua STanssin käyttöön puhelimitse tai sähköpostilla. Myös STanssin käyttöohjeet kannattaa ehdottomasti lukea ennen STanssin käyttöönottoa ja ongelmatilanteissa. Makrojen aiheuttaessa ongelmia kannattaa erityisesti tsekata käyttöohjeen kohdat 1.5.1 ja 1.5.2! 

Kohtuuhintaisena pitäminen rajoittaa kehittämistä 

Koska STanssin päivitetyn version käyttöönotto vaatii tietojen manuaalista siirtämistä uuteen versioon, käyttäjät toivovat, ettei STanssia päivitettäisi kovin usein tai että siihen rakennettaisiin automaatiota tietojen siirtämiseksi. Ymmärrän nämä toiveet hyvin!  

STanssi täytyy kuitenkin pitää ajan tasalla lakien ja standardien muuttuessa, joten päivityksiltä ei voi aina välttyä. STanssin kehittämisessä on myös rajoitteensa, jotta voimme pitää hinnan kohtuullisena. Tästä syystä käyttäjien on jatkossakin tehtävä siirto vanhasta työkirjaversiosta uuteen manuaalisesti. STanssi tulee myös pysymään Excel-työkirjana, jota käyttäjät pystyvät itse muokkaamaan haluamallaan tavalla. 

Vuonna 2023 en tee päivityksiä työkirjoihin, mutta vuonna 2024 STanssi siirtyy ”LCE-aikaan”. Teen STanssiin samalla muitakin muutoksia. Jos haluat vaikuttaa STanssin kehitykseen, voit lähettää siitä minulle toiveita ja kommentteja tai ilmoittautua ”LCE-STanssin testaajaksi”. Konkreettiset ja yksityiskohtaiset toiveet, kuten ”toivoisin mukaan myyntikate-tunnuslukua” on helpompi toteuttaa kuin yleiset, kuten ”tunnusluvut ovat liian suppeat” tai ”tunnusluvuissa on virheitä”. 

SharePoint- ja Apple-ympäristössä käyttäminen on mahdollista 

Vuoden 2022 -työkirjat toimivat myös selainympäristössä (kuten SharePoint) sekä Applen laitteilla. Olin ilmeisesti viestinyt tästä positiivisesta muutoksesta huonosti, koska sitä toivottiin vastauksissa 2023. Pahoitteluni!  

Selainympäristöön tallennettu STanssi tulee käyttämistä varten kuitenkin avata työpöytäsovelluksessa, jotta STanssiin rakennetut toiminnallisuudet toimisivat oikein. Tiimin samanaikaista käyttöä SharePointin kautta en varovaisuuden periaatteella suosittele. 

”Paljon hyvää, mutta aina on kehitettävääkin” 

Käyttäjät antoivat STanssin kehittämiseen monenlaisia toiveita, joista osa on melko helppo toteuttaa. Kaikkia toiveita en todennäköisesti kuitenkaan pysty toteuttamaan, mutta huomioin niistä ensi keväänä mahdollisimman monta.  

Erityisen ilahduttavaa oli lukea avoimista kommenteista seuraavat palautteet. Tällaisten kommenttien avulla jaksaa eteenpäin! Kiitos!   

Menin laaduntarkastuksessa läpi STanssin avulla ilman huomautuksia!” 
Vaihdoin Big4 pois viime vuonna ja tutustuin STanssiin ensimmäistä kertaa. Työkalu yllätti positiivisesti!”  

Lue lisää: 

Mikäli STanssi on vielä vieras työkalu tai herättää kysymyksiä ja kummastuksia, osallistu maksuttomaan STanssin käyttökoulutukseen torstaina 9.11.2023 klo 14.00-16.00.

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top