Tilintarkastus on riskilähtöistä

Tilintarkastuksen alussa tilintarkastaja arvioi riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on jonkinlainen virhe. Hän miettii, mitkä olisivat ne asiakkaaseen liittyvät todelliset tai mahdolliset tapahtumat ja asiat, joista voisi mahdollisesti aiheutua olennainen virhe tilinpäätökseen.

Tilintarkastuksen alussa tilintarkastaja arvioi riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on jonkinlainen virhe. Hän miettii, mitkä olisivat ne asiakkaaseen liittyvät todelliset tai mahdolliset tapahtumat ja asiat, joista voisi mahdollisesti aiheutua olennainen virhe tilinpäätökseen.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilinpäätökseen liittyy monenlaisia riskejä. Sellaista tilinpäätöstä ei olekaan, johon ei liittyisi minkäänlaista virheen riskiä. Tässä muutama esimerkki virheen riskeistä 

  • Yhtiössä käytetään monimutkaisia toimitusehtoja, joita henkilöstö tulkitsee väärin. Tästä syystä tilikausikatkon lähellä tapahtuneet toimitukset saatetaan tulouttaa väärällä tilikaudella, jolloin liikevaihto ja siihen liittyvät myyntisaamiset ovat tilinpäätöksessä väärin. 
  • Osa ostolaskuista on tilikausikatkohetkellä hyväksymiskierrossa, eikä kierrossa olevia laskuja käydä säännöllisesti läpi. Tästä syystä kulut ja niihin liittyvä ostovelka saattavat puuttua tilinpäätöksestä. 
  • Myyntisaaminen on pahasti erääntynyt, eikä erääntyneitä saamisia käydä läpi tilinpäätöstä laadittaessa. Tästä syystä myyntisaamisiin saattaa tilinpäätöksessä sisältyä luottotappioiksi kuuluvia saamisia.  
  • Pankkitilille on kertynyt korkoa, ja sinne on maksettu satunnainen suoritus vanhasta saamisesta. Kyseisestä tilistä ei ajeta säännöllisesti tiliotetta, koska se ei ole aktiivisessa käytössä. Kertynyt korko ja suoritus saattavat jäädä kirjaamatta tilinpäätökseen, minkä vuoksi muun muassa rahoitustuotoissa, saamisissa ja pankkitilin saldossa on virhe. 
  • Yhtiö on saanut ensimmäistä kertaa avustusta Business Finlandilta, eikä sillä ole kokemusta avustuksiin liittyvistä kirjanpitokäytännöistä. Avustukseen liittyvät kirjaukset saatetaan tehdä väärin, ja tilinpäätöksen liitetiedoista puuttua tietoja.
  • Yhtiö toimii toimialalla, jota ollaan merkittävästi rajoittamassa lainsäädännöllä. Yhtiö ei ole kehittänyt vaihtoehtoista liiketoimintamallia, mistä syystä sen toiminnan jatkuvuus on uhattuna. Tilinpäätöksestä saattaa puuttua epävarmuuteen liittyviä tietoja, tai omaisuuserät voivat olla liian suuressa arvossa niiden tulontuottokyky huomioiden.   

Virheitä voi siis olla hyvin erilaisia. Virhe tilinpäätöksessä voi liittyä joko esitettyyn tietoon tai siihen, että tieto puuttuu. Myös harhaanjohtavaa tietoa tai olennaisen tiedon epäselvää esittämistä voidaan pitää virheenä. Kaikkine tietoineen tilinpäätöksen pitää täyttää lakisääteiset vaatimukset, mutta myös antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  

Suuri osa virheistä syntyy vahingossa, esimerkiksi kiireestä, puutteellisesta kommunikaatiosta tai osaamattomuudesta johtuen. Osa virheistä voi olla tahallisia ja katsotaan taloudellisen raportoinnin vääristelyksi. Mahdollisen virheen merkittävyys ja todennäköisyys riippuvat monesta asiasta, ja virheen riskit voivatkin olla hyvin pieniä, erittäin suuria tai mitä vain siltä väliltä.  

Riskit vaikuttavat tilintarkastukseen 

Tilintarkastaja arvioi erilaisten virheiden mahdollisuutta, todennäköisyyttä ja merkittävyyttä tilinpäätöksen kannalta. Tässä häntä auttaa asiakkaan toiminnan, toimialan, sisäisten prosessien ja kontrollien, tilikauden tapahtumien sekä tilinpäätösnormiston tunteminen. Myös yleisillä vallitsevilla olosuhteilla, kuten pakotteilla tai koronapandemialla, voi olla vaikutusta riskeihin. 

Riskien tunnistaminen ja arvioiminen asiakaskohtaisesti auttaa tilintarkastajaa tehostamaan tarkastusta ja kohdistamaan sitä paremmin niihin tilinpäätösraportointiprosessin vaiheisiin ja tilinpäätöksen kohtiin, joihin liittyy korkeammat virheen riskit. Mitä korkeampi riski olennaisesta virheellisyydestä tunnistetaan, sen perusteellisempi tarkastus pitää tehdä.

Olennaisen virheellisyyden riskit vaihtelevat asiakkaittain ja tilikausittain, ja tilintarkastajan käsitys riskeistä voi muuttua tarkastuksen aikana. Tästä syystä tarkastussuunnitelma pitää räätälöidä asiakaskohtaisesti ja tarvittaessa päivittää tilikausien välillä tai jopa kesken tarkastuksen.  

Tilintarkastuksessa arvioidaan asiakkaan omaa valvontaprosessia ja autetaan osaltaan myös parantamaan sitä. Tilintarkastajan ja asiakkaan välinen riskejä ja tarkastushavaintoja koskeva kommunikointi voi tuottaa asiakkaalle arvokasta tietoa tilinpäätösraportointiin liittyvistä riskeistä ja keinoista estää ja havaita virheitä. 

Kirjoitus on 1. osa kokonaisuudesta, joka käsittelee tilintarkastajan riskiarvioita ja kansainvälistä ISA 315 -standardia. Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2022 -lehdessä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top