Yritysvastuuasioissa ei voi koskaan olla valmis

Nokian Corporate Responsibility Manager Liisa Heino vastaa viiteen kysymykseen.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti 1/2019 -lehdessä.

Miten tehdään laadukasta vastuullisuusraportointia? Nokian Corporate Responsibility Manager Liisa Heino vastaa viiteen kysymykseen.

Miten raporttinne syntyi?              

Panostamme paljon vuosittaiseen yritysvastuuraporttiimme, joka sitten toimii julkisena hakuteoksena erilaisille sidosryhmille: sijoittajille, asiakkaille ja omille työntekijöillemme. Raportointiprosessimme kestää puolisen vuotta, ja kokoamiseen osallistuu kymmeniä ihmisiä ympäri organisaatiota. Olemme kuitenkin raportoineet ympäristövastuuasioista jo vuodesta 1999, joten vankalle pohjalle on hyvä rakentaa. Pyrimme parantamaan raportointiamme vuosi vuodelta vastaamalla jatkuvasti muuttuviin sidosryhmätarpeisiin.

Millainen prosessi vastuullisuus on yrityksellenne?

Lähestymistapamme kestävään kehitykseen on linjassa liiketoimintastrategiamme ja sen painopisteiden kanssa, ja sitä ohjaavat olennaisuusanalyysissa tunnistetut olennaiset aiheet. Tärkeimpiä vastuullisuuden painopisteitämme ovat ihmisten elämänlaadun parantaminen teknologian avulla, ympäristön suojelu, liiketoiminnan eettisyys ja työntekijöidemme kunnioittaminen. Kestävää kehitystä ja yritysvastuuasioita tarkastellaan säännöllisesti kaikilla Nokian organisaation tasoilla, hallitus ja johtoryhmä mukaan lukien.

Mitä hyötyä vastuullisuudesta on yritykselle?

Useiden tutkimustenkin mukaan hyvä ESG-asioiden (environment, social, governance) hallinta kertoo ylipäätään hyvästä johtamisesta ja riskien hallinnasta, mikä nostaa yrityksen arvoa sijoittajien silmissä. Vastuullisuusasiat ovat yhä tärkeämpiä myös monille nykyisille ja potentiaalisille uusille asiakkaille.

Ympäristövaikutusten vähentäminen ja kustannussäästöt kulkevat usein käsi kädessä, ja monet työntekijät pitävät yrityksen vastuullisuutta tärkeänä valintakriteerinä uutta työpaikkaa etsiessään. Lisäksi yritysvastuuseen liittyvää lainsäädäntöä tuntuu tulevan kiihtyvällä tahdilla lisää. Ennakointi voi vaikuttaa lain sisältöihin tai ainakin antaa enemmän aikaa sopeutumiseen. Yritysvastuumaine vaikuttaa osaltaan myös yrityksen brändin arvostukseen.

Millaista vastuullisuustyötä Suomessa tehdään tällä hetkellä?

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä vastuullisuustyössä ja siitä raportoimisessa. Jo lainsäädännöstä tulee monia käytäntöjä varsinkin sosiaalisen ja eettisen puolen hyvään hoitamiseen. Lisäksi varsinkin isommilla yrityksillä on jo pitkät perinteet vapaaehtoisesta yritysvastuuraportoinnista.

Millä mielin katsotte tulevaan?

Yritysvastuuasioissa ei voi koskaan olla valmis, ja meillä on vielä kehitettävää kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Isoja asioita tällä hetkellä ovat esimerkiksi digitalisaatioon liittyvät mahdolliset ihmisoikeus- ja erityisesti yksityisyyden suojan riskit, toimitusketjujen läpinäkyvyyden lisääminen ja naisten osuuden kasvattaminen teknologia-alalla.

Samat kysymykset esitettiin myös K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervolle. Lue vastaukset >

Vastuullisuusraportointikilpailun 2018 voitto meni Nokialle. Kokonaiskilpailun lisäksi Nokia voitti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kilpailusarjan sekä Sijoittajan valinta -sarjan. Tutustu Nokian raporttiin Vastuullisuusraportointikilpailun voitto Nokialle

Yritysvastuusta teos, jota ei kannata ohittaa!

Yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuu­desta osana vuosikertomusta. Raporteista saa tietoa yrityksen toimin­nan vastuullisuudesta ja vastuullisuuden kehitystrendien liiketoiminnallisista vaikutuksista, kuten riskeistä ja mahdollisuuksista. Yritysvastuuraportointi lisää myös yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Se on yritykselle maineenhallinnan instrumentti ja myös valttikortti, koska taloudelliset seikat ja tehokkuus eivät enää yksinään ratkaise yrityksen menestymistä.

Vastuullinen yritys kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka kestävät tietoisen asiakkaan ja sidosryhmien sekä sijoittajan vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys menestyy markkinoilla ja vastuullisuuteen liittyy selvästi yritysten kilpailukykyä vahvistavia elementtejä.

Yritysvastuu-teos valottaa yritysvastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ohjeistaa, mitä kaikkea yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Saat yhdessä paketissa taustatiedot, työkalut sekä vaatimukset, suositukset ja ohjeet yritysvastuuraportin laatimiseen sekä havainnolliset esimerkit.

Tutustu kirjaan >

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top