IFRS-standardeista tulossa tarkistetut ja yhdenmukaistetut käännökset

IFRS-standardien käännökset tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan Euroopan komission projektissa. Tästä syystä suomenkielinen IFRS-standardit 2022 -julkaisu ilmestyy hiukan tavallista myöhemmin.

IFRS-standardien käännökset tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan Euroopan komission projektissa. Tästä syystä suomenkielinen IFRS-standardit 2022 -julkaisu ilmestyy hiukan tavallista myöhemmin.

Kirjoittaja: Hanna Tähtivaara

Euroopan komission syksyllä 2021 käynnistämän projektin tuloksena kaikki EU:n viralliseen lehteen sisältyvät IFRS-standardit julkaistaan uutena konsolidoituna versiona. Se tarkoittaa, että voimassa olevien standardien käännökset tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan. Samalla kumotaan kaikki asetukset, joilla standardeja ja niiden muutoksia on aiemmin hyväksytty. Työ tehdään kaikilla EU-kielillä. Hanke tunnetaan nimellä ”Repeal and Replace”. Keskeisenä tavoitteena on eri kieliversioihin vuosien aikana kertyneiden virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien korjaaminen.  

Suomenkielisessä käännöksessä lähinnä yhdenmukaistamistarvetta  

Toisin kuin monien muiden kielten käännöksissä suomenkielisessä versiossa ei ole havaittu merkittäviä ongelmia. Tästä saamme kiittää Suomen Tilintarkastajat ry:n yhteydessä koko ajan toiminutta IFRS-käännöstyöryhmää – läheskään kaikilla kielillä ei käännöstyöhön ole osallistunut vastaavanlaista laajaa asiantuntijaryhmää.  

Suomenkielisiin käännöksiin on kuitenkin vuosien mittaan syntynyt jonkin verran epäjohdonmukaisuutta, vaikka sama kääntäjä on huolehtinut niistä vuodesta 2000 alkaen. Käännöstyöryhmä on kehittänyt parempia tapoja ilmaista asioita suomeksi, mutta EU-lainsäädäntöön jo sisältyneitä käännöksiä ei ole ollut mahdollista muuttaa. 

Tämä kauan odotettu projekti lopultakin mahdollistaa muutosten tekemisen. Yhdenmukaistamisen lisäksi on ilmennyt tarvetta korjata joitakin epätarkkuuksia ja vaihtaa muutaman termin suomenkielinen vastine: esimerkiksi ”etuuspohjaisen järjestelyn” sijaan tulee alalla yleisemmin käytetty ”etuusperusteinen järjestely”, ”vaihtelualueen” sijaan puhutaan ”vaihteluvälistä” ja ”ulkomaan rahan” tilalla käytetään termiä ”ulkomaan valuutta”. 

Suomen Tilintarkastajat ry kansallisena asiantuntijana  

Kun projektin suunnittelu käynnistyi komissiossa vuonna 2014, Accounting Regulatory Committeessa (ARC) Suomea edustava Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) nimesi Suomen Tilintarkastajat (ST) ja erityisesti sen käännösasiantuntijan kansalliseksi asiantuntijaksi projektia varten. Eri syistä hanke toteutuu vasta nyt. 

Projektin toteutustapa vaihtelee eri maissa. Suomenkielisen käännöksen pohjaksi päätettiin ottaa ST-Akatemian julkaisema IFRS-standardit 2021, johon tehdään IFRS-käännöstyöryhmän yhdessä päättämät muutokset ja parannukset. Komission käännöspääosasto tarkistaa, että käännös kaikilta osin vastaa EU:n vaatimuksia. TEMin edustaja ARC:ssä on mukana ST:n käännöstyöryhmässä. 

Konsolidoituun versioon päivitetään vielä vuosina 2022 ja 2023 voimaan tulevat standardit ja muutokset, ja viralliseen lehteen tulee aikanaan vuonna 2023 sovellettava versio IFRS-standardeista.  

ST-Akatemian IFRS-standardit julkaisu luvassa vasta alkukesästä  

Suomenkielinen IFRS-standardit-kooste on julkaistu vuodesta 2001 alkaen vuosittain, yleensä huhtikuussa. Tänä vuonna julkaiseminen viivästyy jonkin verran, jotta kaikki käännökseen tehdyt parannukset ehditään ottaa huomioon jo vuoden 2022 julkaisussa. Todennäköisesti julkaisu ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.  

On huomattava, että uusi konsolidoitu versio ilmestyy EU:n virallisessa lehdessä aikaisintaan vuoden 2023 alkupuolella. Ainakin vuoden 2022 IFRS-julkaisumme poikkeaa siis viralliseen lehteen sisältyvistä suomenkielisistä teksteistä. 

Tilinpäätökseen sisältyvät suorat lainaukset standardeista kannattaa tarkistaa  

Monien yritysten IFRS-tilinpäätöksissä on suoria tai lähes suoria lainauksia standardeista, erityisesti laatimisperiaatteiden kuvauksissa ja liitetiedoissa. Tällaiset kohdat kannattaisi tarkistaa ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimista ja tarvittaessa muuttaa vastaamaan uudistettua käännöstä.  

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top