Ohjelmistorobotti hoitaa työt, jotka eivät ihmiselle enää kelpaa

Samaan aikaan kun tilintarkastajien määrä on kääntynyt laskuun, työnmäärä kasvaa entisestään, kirjoittaa Suomen Tilintarkastajien asiantuntija Jarkko Raitio blogissaan. Mutta mitä toimialalle käy, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle?
Kirjoittaja: Jasmiina Karlenius | Kuvat: Rajobit

Tulevaisuudessa robotiikka tulee olemaan yhä useammalla osa tilintarkastuksen perustyökaluja, selviää Fanny Juusolan (KTM) Pro gradu -tutkielmasta.

Ohjelmistorobotiikan eli rpa:n käytön hyödyt tilintarkastukselle ovat yleisesti tutkimuksissa tunnistettu. Pro gradun mukaan ohjelmistorobotin käyttöönotto voi antaa tilintarkastusyhteisölle merkittävää kilpailuetua, kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja lisätä tilintarkastajan työn mielekkyyttä.

Toimitusjohtaja Joni Ranta-Eskola Rajobit Oy:stä kertoo, että tilintarkastustoimiala on heillä yksi eniten automatisoiduista toimialoista. Tietokoneella tehtäviä toisteisia rutiinitöitä löytyy tilintarkastuksesta runsaasti.

”Ne, jotka tänään siirtyvät automatisoinnin polulle, saavat etumatkaa. Moni aloittaa yhdestä yksinkertaisesta automatisoinnista mutta pian toimintaa halutaan tehostaa lisää ja äkkiä seuraava robotti on kehityksessä”, Ranta-Eskola avaa kokemuksiaan.

Enää ei ajatella, että robotti vie työt tilintarkastajalta. Sen sijaan se vapauttaa ajan siihen mikä on ihmisille aidosti merkityksellistä.

Työ, jossa pääsee loistamaan ja auttamaan

Moni kaipaa työllensä suurempaa tarkoitusta. Puuduttavien rutiinitehtävien pyörittely ei nykypäivänä enää houkuttele ja motivoi tekijäänsä.

Vaihtuvuus on yksi haasteista ja uuden tekijän rekrytointi ja perehdytys vie sekä aikaa että rahaa. Tilintarkastajalle jokainen minuutti on arvokas etenkin kevään kiiresesonkina.

Ennen rekrytointiprosessiin ryhtymistä on järkevää selvittää löytyisikö ratkaisu digiapulaisista. Osa rpa-toimittajista tarjoavat maksutonta kartoitusta, jossa selvitetään automatisaation soveltuvuus ja hinta.

Jostain kannattaa lähteä liikkeelle. Joskus automatisointi ei sovellu sen hetkiseen liiketoimintaan, mutta myöhemmin toiminta kehittyy siihen suuntaan, että robotille tuleekin äkkiä tarve.

Kun pohjatyö on jo tehty, robotisoinnin ajankohtaistuessa on helpompaa tarttua taas toimeen.

Lopulta uudet tilintarkastajat pääsevät aloittamaan työpaikassa, jossa he saavat aidosti hyödyntää substanssiosaamistaan ja siten auttaa ja tuoda todellista lisäarvoa asiakkaille.

Digiapulaiset lyömässä läpi tällä vuosikymmenellä

Valtiovarainministeriön julkaisun mukaan 2020-lukua arvioidaan vuosikymmeneksi, jolloin tekoälyn ja robotisaation uskotaan tekevän selkeän läpimurron samalla tavalla mitä 2010-luvulla teki esimerkiksi sosiaalinen media, pilvipalvelut ja älypuhelimet.  

Tänä päivänä älypuhelin ja sosiaalinen media ovat lähes jokaiselle itsestäänselvyyksiä. Tämä kaikki on tapahtunut vain yhden vuosikymmenen aikana – kehitys on ollut hurjaa.  

Kovin kauaa ei ole kulunut siitäkään, kun täsmäytyksiä tehtiin paperilla. Nykyään järjestelmät ovat sähköisiä, mutta ne edelleen jättävät ihmisille paljon manuaalisesti hoidettavaa työtä.

Siis sellaista työtä, joka ei ihmiselle nykyajassa kelpaa.

Ohjelmistorobotti voittaa ihmisen rutiinitöissä

On ymmärrettävää, että suurten ikäluokkien eläköityminen nostattaa huolta. Yksi ratkaisu kasvavan työtaakan ja työvoimapulan helpottamiseen ovat uutterat digiassistentit. Ne nostavat työn tuottavuutta ja ahertavat vaikka kellon ympäri.

Robotti tekee työn virheettömästi ja moninkertaisesti vikkelämmin kuin ihminen nopeuttaen koko tilintarkastusprosessia.

Tilintarkastajan aikaa säästyy ja vapautuu esimerkiksi varsinaiseen tilintarkastukseen, asiakkaiden konsultointiin ja kehittämiseen.

Nykyään robotiikkaa on helppo hankkia palveluna, mikä tarkoittaa sitä, ettei teknologiasta tarvitse itse ymmärtää mitään tai huolehtia robotin ylläpidosta.

Automatisoitavan prosessin löytämiseen saa helposti apua palveluntarjoajilta.

Kuule lisää ja varaa aika Rajobitin maksuttomaan kartoitukseen.

Lähteet
Joni Ranta-Eskola, toimitusjohtaja, Rajobit Oy
Fanny Juusola, KTM, Pro gradu: Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä
Valtiovarainministeriö: Pilkahduksia tulevaisuuteen. Tietopolitiikka, tekoäly ja robotisaatio hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen mahdollistajana Suomessa.
Jarkko Raitio, asiantuntija, Blogi: Tilintarkastajia on vähemmän kuin koskaan – töitä olisi tarjolla enemmän kuin ikinä

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Digitaalisenkin tiedon on oltava luotettavaa

Digitaalisen taloudellisen tiedon on oltava luotettavaa myös konekielisesti luettuna. Tiedon digimuodon varmentaminen lisää luotettavuutta, mutta tekniseen muotoon kohdistuvista tilintarkastustoimenpiteistä tulee antaa selkeät määräykset.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top