Pienyrittäjä, hyödynnä tilintarkastajaa täysimääräisesti

Tilintarkastuskertomus kolahtaa postilaatikkoon – taas on yksi tilintarkastuskierros takana! Mutta mitä jäi käteen?

Tilintarkastuskertomus kolahtaa postilaatikkoon – taas on yksi tilintarkastuskierros takana! Mutta mitä jäi käteen? Pelkkä tilintarkastuskertomus vai paljon enemmän? Omasta tilintarkastajasta saa enemmän irti, kun kanssakäyminen on jatkuvaa ja tavoitteellista.

Kirjoittaja: Paula Roima, KHT, Audimat Oy | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastajien sydän sykkii kaiken kokoisten ja kaikenlaisten yritysten auttamiselle. Tilintarkastajat ovat taloushallinnon, juridiikan, verotuksen ja liiketoiminnan moniosaajia. Minkälaisissa asioissa tilintarkastajasi voi olla avuksi?

Sparrausapua yhtiön sisäisen valvonnan ja hallinnon kehittämiseen

Yhtiön sisäinen valvonta muodostuu prosesseista ja kontrolleista, joiden avulla varmistetaan yhtiön taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä se, että yritystoiminnassa huomioidaan säädökset ja määräykset. Tilintarkastaja voi auttaa tunnistamaan kontrolliheikkouksia, vaarallisia työyhdistelmiä tai prosesseja, jotka voivat olla alttiita virheille tai väärinkäytöksille.

Tilintarkastajaa voi käyttää apuna lähipiirin identifioinnissa, ja hän voi auttaa ymmärtämään, minkälaisia näkökulmia tulisi huomioida lähipiiritransaktioissa. Tilintarkastajaa voi käyttää sparraajana mietittäessä, miten taloushallinnon prosessit voisivat paremmin palvella yritystoimintaa.

Tilintarkastaja on oivallinen henkilö tukemaan myös yhtiön hallinnon kehittämistä. Miten yhtiön hallitustyötä voisi systematisoida? Mistä päätöksistä pitää tehdä pöytäkirjat? Mihin asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kun yritys kasvaa? Miten varmistetaan, että yritystoiminnassa noudatetaan lakeja ja säännöksiä – esimerkiksi että osakeyhtiölakia noudatetaan kaikilta osin?

Vältä yllätykset verotuksessa ja ilmoitusvelvollisuuksien hoitamisessa

Tilintarkastaja ei ole veroviranomainen tai verojuristi, eikä tilintarkastaja osallistu yhtiön verotusprosessiin. Tilintarkastajalla on kuitenkin kokemusta siitä, minkälaisiin liiketoimiin voi liittyä riskejä verotuskohtelun näkökulmasta. Esimerkkejä verotuksellisista riskeistä ovat muun muassa käyttöomaisuusosakkeiden myynti tai lainasaamisen alaskirjaus. Tilintarkastaja voi myös auttaa tunnistamaan liiketapahtumat, joihin liittyy peitellyn osingonjaon tai lahjaverotuksen riskiä. Tällaisia liiketoimia ovat muun muassa osakkaan ja yhtiön väliset sopimukset, omien osakkeiden hankinta, yhtiön omaisuuden käyttö vapaa-ajalla sekä liiketoimintaan liittymättömät ostot.

Tilintarkastaja voi neuvoa ilmoitusvelvollisuuksiin ja ilmoitusten täsmäytyksiin liittyvissä ongelmissa. Esimerkiksi, onko yhtiön veroilmoitus ja muut lakisääteiset ilmoitukset jätetty ajoissa ja ovatko ilmoitusten luvut johdettavissa kirjanpidosta?   

Tietopankki, joka hallitsee lakimuutokset ja kontaktit muihin asiantuntijoihin

Tilintarkastaja kouluttautuu jatkuvasti ja on siksi hyvin perillä ajankohtaisista laki- ja viranomaishankkeista. Hän voi auttaa myös asiakkaitaan pysymään ajan tasalla keskeisistä yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista. Tällä hetkellä on vireillä uudistuksia koskien edunsaajarekisteriä, TVL/EVL-tulolähdejaon poistumista ja osakeyhtiölakia.

Tilintarkastajia koskee niin sanottu oman työn tarkastamisen kielto. Hän ei voi esimerkiksi ensin laatia yhtiölle sulautumissuunnitelmaa ja sen jälkeen antaa sulautumissuunnitelmasta lausuntoa PRH:lle. Tilintarkastaja on kuitenkin yleensä hyvin verkostoitunut, ja hän voi auttaa löytämään sopivan asiantuntijan.

Mitkä asiat mietityttävät sinua tällä hetkellä? Voisiko tilintarkastajasi olla avuksi?

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top