Tilintarkastajien brändi nostaa ihmiset keskiöön

Tilintarkastajien brändissä tulevaisuutta rakentavat asiantuntevat, ihmisläheiset ja innovatiiviset tulevaisuuden tekijät. Ja vaaleanpunainen on luottamuksen väri.

Tilintarkastajien brändissä tulevaisuutta rakentavat asiantuntevat, ihmisläheiset ja innovatiiviset tulevaisuuden tekijät. Ja vaaleanpunainen on luottamuksen väri.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Aki Rask

Jotain uutta, jotain vanhaa ja ehdottomasti jotain pinkkiä. Näin kuvasi toiminnanjohtaja Sanna Alakare yhdistyksen uutta brändiä, kun vilautimme sitä Tilintarkastajapäivässä tammikuussa 2020.

Vaaleanpunainen on luottamuksen väri

Brändi on organisaatioon liitetty mielikuva. Imago ja maine ovat osa sitä. Brändi rakentuu strategiasta, arvoista, sloganeista ja tone of voicesta. Se kertoo siitä, mikä on organisaation olemassaolon tarkoitus.

Brändin näkyvin elementti lienee visuaalinen ilme. Suomen Tilintarkastajien uusi brändiväri on vaaleanpunainen.

Vaaleanpunainen mielletään myötätunnon ja huolehtimisen väriksi. Se herättää luottamusta, rauhoittaa ja vakuuttaa. Samalla vaaleanpunainen on rohkeuden ja uudistumisen väri. Molemmat ulottuvuudet kuvaavat tilintarkastajan ammattia ja työtä. Nyt, ja erityisesti tulevaisuudessa.

Olemassaolon tarkoitus

Rakennamme luottamusta. Tämä on yhdistyksemme ydinslogan. Pohjimmiltaan luottamuksen rakentaminen on koko toimialan ja myös yhdistyksemme olemassaolon tarkoitus.

Luottamuksessa on monta ulottuvuutta. Tilintarkastajien tehtävä on varmistaa, että päätöksenteon pohjana oleva taloudellinen tieto on luotettavaa. Tätä kautta tilintarkastajat rakentavat luottamusta yritysten ja niiden sidosryhmien välille.

Luottamuksen rakentaminen ulottuu yrityksistä yhteiskuntaan. Luotamme siihen, että yhteiskunnassa pelataan yhteisten pelisääntöjen mukaan. Haluamme varmistua myös siitä, että organisaatiot toimivat vastuullisesti. Myös näissä luottamusketjuissa tilintarkastajilla on rooli taloudellisen tiedon – ja osin myös ei-taloudellisen tiedon – varmentajina.

Yhdistyksenä tehtävämme on rakentaa luottamusta ammattikunnan ja sen sidosryhmien, kuten viranomaisten ja muiden etujärjestöjen, välille.

Yhdistyksemme uudet sloganit kuvaavat tilintarkastajia luottamuksen rakentajina.

Rakennamme luottamusta.

Osaavat tilintarkastajat, menestyvät yritykset.
Osaavat tilintarkastajat, hyvinvoiva Suomi.
Osaavat tilintarkastajat, vastuullinen tulevaisuus.

Keskiössä tulevaisuuden tekijät

Tuomme brändissämme esiin tulevaisuuden tekijöitä: luotettuja ja asiantuntevia, ihmisläheisiä, innovatiivisia ja rohkeita, mahdollistajia ja edelläkävijöitä.

Adjektiivit viittaavat tilintarkastajien tahtotilaan toimia asiakasyritysten sparraajina, keskustelukumppaneina ja neuvonantajina. Toimialan osalta termit viittaavat kykyyn vastata tulevaisuuden haasteisiin toimintatapoja, teknologiaa ja palveluja uudistamalla.

Tulevaisuuden tekijät viittaavat myös meihin yhdistyksenä: haluamme luotsata alaa eteenpäin innovatiivisesti ja rohkeasti toimien samalla jäsentemme luotettuina ja asiantuntevina kumppaneina.

Fokus ihmisiin

Inhimillistä ajattelua eivät voi korvata parhaimmatkaan robotit tai supertietokoneet. Myös tilintarkastuksen takana on aina ihminen.

Haluamme tuoda esiin ihmisiä asioiden takana. Monimutkaisimmankin substanssitiedon takana on aina asiaan perehtynyt ihminen. Heitä haluamme nostaa esiin yhä enemmän.

Ihmisten esiintuonnilla haluamme kertoa myös ammatista ja alasta, jossa vuorovaikutuksella ja ihmisten välisellä kohtaamisella on suuri rooli. Tarkimmatkaan numeroanalyysit eivät paljasta toimitusjohtajan ajatuksia – mutta vierelle istahtava tilintarkastaja voi ne kuulla.

Yhdessä olemme ST

Tytäryrityksemme ST-Akatemia tarjoaa osaamisen kehittämisen ratkaisuja tilintarkastajille ja muille talouden ammattilaisille. Yhdessä olemme talouden ja osaamisen ytimessä ja rakennamme luottamusta taloudelliseen raportointiin.

Rakennamme luottamusta.
Suomen Tilintarkastajat ry & ST-Akatemia Oy − yhdessä olemme ST

– Minttu Sallinen, viestintäpäällikkö, Suomen Tilintarkastajat ry

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top