Tilintarkastuksen uusi LCE-standardi ei vaikuta tilinpäätösten laatijoihin tai käyttäjiin

Uudella LCE-standardilla ei tule olemaan vaikutusta tilinpäätöksen laatijoihin tai käyttäjiin. Varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta säilyy korkeana.

Uudella LCE-standardilla ei tule olemaan vaikutusta tilinpäätöksen laatijoihin tai käyttäjiin. Varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta säilyy korkeana.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastus tehdään Suomessa hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Osana hyvää tilintarkastustapaa sovelletaan kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja eli ISA-standardeja. ISA-standardit ohjaavat kaiken kokoisten ja kaikenlaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa.

Kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja laativa IAASB julkaisi kesällä luonnoksen uudesta LCE-standardista, joka on laadittu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin. LCE-standardi korvaisi tällaisten yhteisöjen tarkastuksessa muut ISA-standardit.

Uusi standardi ei vaikuta tilinpäätöksen laatijoihin tai käyttäjiin

Näkemykseni mukaan LCE-standardin soveltaminen tilintarkastuksessa ei juurikaan vaikuttaisi tilinpäätösten laatijoihin. Vielä vähemmän vaikutusta on tilinpäätösten käyttäjiin.

Tilinpäätöksen laativat yhteisöt valitsevat tilintarkastajan lakien ja muiden määräysten mukaisesti. Valinnassa ei tapahdu muutosta eikä yhtiökokouksen tai muun asiasta päättävän kokouksen tarvitse valintaa tehdessään tietää, mitä standardia tilintarkastaja tulee soveltamaan.

Tilintarkastus sisältää tilinpäätöksen tarkastuksen lisäksi kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen – tämä ei LCE:n myötä muutu. Kaikki olennaiset tilinpäätöserät ja tarkastuksen osa-alueet tarkastetaan edelleen, kirjanpidon tositteita käydään läpi ja tarvittaessa pyydetään kirjallisia vahvistuksia.

Tilinpäätöksen laatijan ja tilintarkastuksen välinen yhteistyö ja kommunikaatio on samanlaista sovellettavasta standardista riippumatta.

Varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta säilyy korkeana

LCE-standardin mukainen tarkastus on tilintarkastusta – ei alemman varmuustason tuottavaa ”kevyempää tarkastusta”. Tilintarkastuskertomuksessa lausuttu varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta on korkea (nk. kohtuullinen varmuus), eikä tilintarkastuskertomus näillä näkymin muutenkaan muutu.

Tilinpäätösten käyttäjät voivat luottaa tilintarkastettuun tilinpäätökseen yhtä paljon riippumatta siitä, onko tarkastamisessa sovellettu LCE-standardia vai muita ISA-standardeja, kunhan soveltaminen on tapahtunut asianmukaisesti.

LCE-standardin vaikutukset tulevat Suomessa olemaan arvioni mukaan lähinnä tilintarkastusalan sisäisiä ja riippuvat muun muassa siitä, miten tilintarkastaja on aiemmin soveltanut ISA-standardeja ja minkä kokoisen yhteisön tilintarkastus on kyseessä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top