Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa LCE-standardia ja haluaa edistää sen laajaa soveltamista ja käyttöönottoa Suomessa. 

LCE-standardi (International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities) on tarkoitettu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin. IAASB julkaisi luonnoksen LCE-standardiksi heinäkuussa 2021. Lopullinen standardi on tarkoitus hyväksyä joulukuussa 2022.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa LCE-standardia ja sen laajaa soveltamisalaa

 • LCE-standardi tarjoaa tarkoituksenmukaisen viitekehyksen yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin.
 • Standardia voidaan soveltaa kaiken kokoisten yhteisöjen tilintarkastuksiin, kunhan standardin yleiset soveltuvuusehdot täyttyvät.
 • Suomalaisen elinkeinoelämän olosuhteet eivät aseta tarpeita rajoittaa soveltamisalaa kansallisesti.
 • Kaikkia konsernitilinpäätösten tarkastuksia ei ole syytä sulkea soveltamisalan ulkopuolelle. Suomessa moni konsernitilinpäätös on yksinkertaista laatia ja tilintarkastaa.
 • Standardin soveltamisalan tulee olla selkeä niin tilintarkastajille kuin tilinpäätösten laatijoille ja tilinpäätösten käyttäjillekin.

Tietoa LCE-standardista 

 • LCE-standardi on kansainvälinen tilintarkastusstandardi, joka on laadittu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin. 
 • Tarkastettavan yhteisön koko ei vaikuta LCE:n soveltuvuuteen, vaan ratkaisevaa on yhteisön kompleksisuus.  
 • LCE-standardilla voidaan korvata muut ISA-standardit yksinkertaisen yhteisön tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
 • LCE-standardia soveltamalla saavutetaan sama kohtuullinen varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta kuin muitakin ISA-standardeja noudattamalla.  
 • LCE-standardi perustuu ISA-terminologiaan ja periaatteisiin
  • mukana ovat vaatimukset, jotka ovat relevantteja yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksissa
  • pois on jätetty vaatimukset, jotka liittyvät vain monimutkaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin. 
 • LCE-standardissa on kahdenlaisia rajoituksia soveltamiselle
  • tilanteet, joissa soveltaminen on nimenomaisesti kielletty 
  • tilanteet, joihin liittyy monimutkaisuutta aiheuttavia laadullisia tekijöitä.
 • LCE-standardi koskee tilinpäätöksen tarkastusta. Se ei ohjaa hallinnon tai kirjanpidon tarkastusta, jotka myös kuuluvat tilintarkastukseen Suomessa.  

Lisää aiheesta