Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille, mutta suhtautuu mietinnössä ehdotettuihin kansallisiin lisäyksiin varauksella.

Yhdistyksen antaman lausunnon keskeiset kohdat ovat seuraavat:

  • Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa mietinnössä esitetyn sääntelymallin perusratkaisua, jossa tilintarkastaja voisi tehdä mikroyrityksille ISRE 2400 -standardin mukaisen yleisluonteisen tarkastuksen.
  • Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata mietinnössä ehdotettuja kansallisia lisäyksiä yleisluonteiseen tarkastukseen. Näemme niiden vähentävän merkittävästi työryhmän tavoitteiden, eli hallinnollisen taakan keventämisen ja sääntelyn sujuvoittamisen, saavuttamista.
  • Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata muutosehdotuksia tilintarkastuskertomusta koskevaan sääntelyyn.

Lue lisää: