Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille, mutta suhtautuu mietinnössä ehdotettuihin kansallisiin lisäyksiin varauksella.

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille, mutta suhtautuu mietinnössä ehdotettuihin kansallisiin lisäyksiin varauksella.

Yhdistyksen antaman lausunnon keskeiset kohdat ovat seuraavat:

  • Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa mietinnössä esitetyn sääntelymallin perusratkaisua, jossa tilintarkastaja voisi tehdä mikroyrityksille ISRE 2400 -standardin mukaisen yleisluonteisen tarkastuksen.
  • Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata mietinnössä ehdotettuja kansallisia lisäyksiä yleisluonteiseen tarkastukseen. Näemme niiden vähentävän merkittävästi työryhmän tavoitteiden, eli hallinnollisen taakan keventämisen ja sääntelyn sujuvoittamisen, saavuttamista.
  • Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata muutosehdotuksia tilintarkastuskertomusta koskevaan sääntelyyn.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top