Kestävyysraportoinnin varmentajilla tulee olla tasapuoliset toimintaedellytykset

Kestävyysraportoinnin sääntelyssä olennaista on selkeys, johdonmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä käytännön sovellettavuus, sanoo Suomen Tilintarkastajat ry lausunnossaan.

Kestävyysraportoinnin sääntelyssä olennaista on selkeys, johdonmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä käytännön sovellettavuus, toteaa Suomen Tilintarkastajat ry lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle EU:n kestävyysraportointidirektiivin säädösluonnoksista (VN/30930/2022).

Suomen Tilintarkastajat tukee direktiivin asettamia kestävyysraportoinnin tavoitteita ja pidämme direktiiviä erittäin tärkeänä työkaluna Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Pidämme hyvänä asiana sitä, että Suomi on aloittanut direktiivin implementoinnin hyvissä ajoin varmistaakseen ehdotettujen lainmuutosten voimaantulon direktiivin voimaantulon mukaisesti.

Kansallisessa täytäntöönpanossa korostamme sääntelyn selkeyttä, johdonmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä toisaalta sen sovellettavuutta käytännössä. Pidämme pykäläluonnoksia monilta osin hyvinä ja perusteltuina.

Kestävyysraporttien varmentamisessa säädösten pitää taata erilaisille varmentajille kilpailuneutraliteetti ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Esimerkiksi kestävyysvarmennuslaitosten päävarmentajilta voidaan vaatia soveltuvuustestiä, koska sitä vaaditaan tilintarkastajilta.

Kestävyysraportoinnissa on kyse uudesta, laajasta raportointikokonaisuudesta yhtiöille, tilintarkastajille ja muille sidosryhmille. Siksi arvioimme, että järjestelmätasolla tulee kirjata selkeästi

  • raportoinnin laatijan tehtävät
  • raportoinnin valvonta (ml. seuraamukset)
  • varmennus ja varmentajan tehtävät
  • varmennuksen valvonta (ml. seuraamukset).

Vielä kansallisen valmistelun ulkopuolella on kestävyysraportoinnin kokonaiskuvan kannalta keskeisiä osa-alueita. Esimerkiski kestävyysraportoinnin valvonta ja seuraamukset, raportoinnin sähköistä julkistamista koskevat säännökset samoin kuin sektorikohtainen sääntely ja soveltamisala vaikuttavat merkittävästi raportointiketjun eri toimijoihin.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top