Muistiotositetarkastus

Suosituksessa käsitellään pääkirjanpitovientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen tarkastusta väärinkäytöksen näkökulmasta.

Pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tilintarkastus väärinkäytöksen näkökulmasta (ns. muistiotositetarkastus).

Suosituksessa käsitellään pääkirjanpitovientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen tarkastusta väärinkäytöksen näkökulmasta.

Suositus ei velvoita tilintarkastajaa, vaan sillä pyritään antamaan käytännön toimintamalli ISA 240 -standardin kohdan 33(a) soveltamisesta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa. Sen liitteenä esitetään esimerkki pienen yhtiön muistiotositetarkastuksesta.

Suositus on laadittu yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan alatyöryhmässä, jonka jäsenet olivat Raisa Vitikka (PwC), Timo Virkilä (Tilintarkastus T. Virkilä Oy), Ville Vasama (DHS Oy Audit Partners) sekä Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry). Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi kokouksessaan 31.1.2020.

Tutustu suosituksen pohjalta laadittuun esimerkkiin tästä.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top