Muistiotositetarkastus

Suosituksessa käsitellään pääkirjanpitovientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen tarkastusta väärinkäytöksen näkökulmasta.

Pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tilintarkastus väärinkäytöksen näkökulmasta (ns. muistiotositetarkastus).

Suosituksessa käsitellään pääkirjanpitovientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen tarkastusta väärinkäytöksen näkökulmasta.

Suositus ei velvoita tilintarkastajaa, vaan sillä pyritään antamaan käytännön toimintamalli ISA 240 -standardin kohdan 33(a) soveltamisesta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa. Sen liitteenä esitetään esimerkki pienen yhtiön muistiotositetarkastuksesta.

Suositus on laadittu yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan alatyöryhmässä, jonka jäsenet olivat Raisa Vitikka (PwC), Timo Virkilä (Tilintarkastus T. Virkilä Oy), Ville Vasama (DHS Oy Audit Partners) sekä Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry). Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi kokouksessaan 31.1.2020.

Tutustu suosituksen pohjalta laadittuun esimerkkiin tästä.

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top