Muistiotositetarkastus

Pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tilintarkastus väärinkäytöksen näkökulmasta (ns. muistiotositetarkastus).

Suosituksessa käsitellään pääkirjanpitovientien ja muiden tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjen oikaisujen tarkastusta väärinkäytöksen näkökulmasta.

Suositus ei velvoita tilintarkastajaa, vaan sillä pyritään antamaan käytännön toimintamalli ISA 240 -standardin kohdan 33(a) soveltamisesta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa. Sen liitteenä esitetään esimerkki pienen yhtiön muistiotositetarkastuksesta.

Suositus on laadittu yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan alatyöryhmässä, jonka jäsenet olivat Raisa Vitikka (PwC), Timo Virkilä (Tilintarkastus T. Virkilä Oy), Ville Vasama (DHS Oy Audit Partners) sekä Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry). Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi kokouksessaan 31.1.2020.

Tutustu suosituksen pohjalta laadittuun esimerkkiin tästä.