Ohje hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista

Ohje kehittää hyvää tilintarkastustapaa ja ohjeistaa tilintarkastajia heidän täyttäessään arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista.

Ohjeen tarkoituksena on kehittää hyvää tilintarkastustapaa ja ohjeistaa tilintarkastajia heidän täyttäessään arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista.

Kuva: Vesa Sammalisto

Arvopaperimarkkinalain 7:7 §:n mukaan liikkeellelaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä käsitellään myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämässä hallinnointikoodissa, joka muodostuu pörssiyhtiöille suunnatuista hallinnointia ja raportointia koskevista suosituksista ja täydentää yhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tilintarkastajan on tarkastettava, että selvitys on annettu. Tarkastustoimenpiteet ja tilintarkastajan raportointi riippuvat siitä, onko selvitys annettu osana toimintakertomusta vai erillisessä kertomuksessa. Jos selvitystä ei ole annettu tai jos se ei ole yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa, toteaa tilintarkastaja tämän tilintarkastuskertomuksessa.

Suomen Tilintarkastajat ry (tuolloin KHT-yhdistys) laati vuonna 2010 ohjeen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista. Ohjeen tarkoituksena oli kehittää hyvää tilintarkastustapaa ja ohjeistaa tilintarkastajia heidän täyttäessään arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista.

Ohje laadittiin Corporate Governance Statement -työryhmän ja tilintarkastustoimikunnan yhteistyönä ja hyväksyttiin KHT-yhdistyksen hallituksessa.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top