Ohje hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista

Ohjeen tarkoituksena on kehittää hyvää tilintarkastustapaa ja ohjeistaa tilintarkastajia heidän täyttäessään arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista.

Kuva: Vesa Sammalisto

Arvopaperimarkkinalain 7:7 §:n mukaan liikkeellelaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä käsitellään myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämässä hallinnointikoodissa, joka muodostuu pörssiyhtiöille suunnatuista hallinnointia ja raportointia koskevista suosituksista ja täydentää yhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tilintarkastajan on tarkastettava, että selvitys on annettu. Tarkastustoimenpiteet ja tilintarkastajan raportointi riippuvat siitä, onko selvitys annettu osana toimintakertomusta vai erillisessä kertomuksessa. Jos selvitystä ei ole annettu tai jos se ei ole yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa, toteaa tilintarkastaja tämän tilintarkastuskertomuksessa.

Suomen Tilintarkastajat ry (tuolloin KHT-yhdistys) laati vuonna 2010 ohjeen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista. Ohjeen tarkoituksena oli kehittää hyvää tilintarkastustapaa ja ohjeistaa tilintarkastajia heidän täyttäessään arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoinnista.

Ohje laadittiin Corporate Governance Statement -työryhmän ja tilintarkastustoimikunnan yhteistyönä ja hyväksyttiin KHT-yhdistyksen hallituksessa.