Yrityssaneeraushakemukseen liitettävä tilintarkastajan selvitys 

Suositus (2/2024) yrityssaneeraushakemukseen liitettävästä tilintarkastajan selvityksestä ohjaa tilintarkastajia mainitun selvityksen laatimisessa ja siihen tyypillisesti liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa.

Yrityssaneerausasetuksen 1 a §:ssä tarkoitettu tilintarkastajan selvitys on saneerausmenettelyn aloittamisharkinnassa olennainen selvitys. Tilintarkastajan selvitys tulee liittää saneeraushakemukseen silloin, kun velallinen hakee saneeraukseen itse ilman velkojien puoltoa. Selvityksen tarkoituksena on saada tuomioistuimen käyttöön ulkopuolinen, riippumaton ja asiantunteva näkemys velallisen taloudellisesta tilasta.

Tämä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 2/2024 ohjeistaa tilintarkastajia saneerausasetuksen mukaisen tilintarkastajan selvityksen laatimisessa Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi ennen kaikkea osakeyhtiöiden yrityssaneeraushakemusten liitteeksi vaadittavan tilintarkastajan selvityksen laatimiseksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muiden yhteisömuotojen osalta.

Suositus laadittiin yhdistyksen Tilintarkastajan selvitys saneerausmenettelyssätyöryhmässä. Työryhmän työtä koordinoivat yhdistyksen asiantuntijat ja suosituksen laatimisessa kuultiin myös tilintarkastustoimikuntaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi 6.5.2024.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top