Suositus hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta

Suositus hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta ohjeistaa tilintarkastajia hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisessa.

Laki hyvinvointialueista (611/2021) on ollut voimassa 1.7.2021 lähtien. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti hyvinvointialueen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Osana tilintarkastusta tilintarkastajan on tarkastettava ovatko hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annetut tiedot oikeita.

Tällä suosituksella tarkennetaan julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan sisältöä tämän tehtävän osalta.

Suosituksen on laatinut JHT-toimikunta. Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 15.12.2023.

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top