Rekommendation om förvaltningsrevision i aktiebolag

I den nya rekommendationen presenteras förvaltningsrevision för första gången på ett enhetlig och strukturerat sätt. Den beskriver revisionens nuläge och utgör ett ramverk för revisorns praktiska arbetet.

I den nya rekommendationen presenteras förvaltningsrevision för första gången på ett enhetlig och strukturerat sätt. Den beskriver revisionens nuläge och utgör ett ramverk för revisorns praktiska arbetet.

Förvaltningsrevisionens innehåll har inte tidigare beskrivits på ett holistiskt sätt av revisorna. Behovet av att specificera förvaltningsrevisionens innehåll har framförts av såväl revisorna som deras intressenter.

I rekommendationen beskrivs hela förvaltningsrevisionens process. Till processen hör revisionens planering, bedömning av riskerna och bestämmande av granskningsåtgärderna. I rekommendationen specificeras också, vilka författningar som revisorn granskar och av det agerande i strid med författningar som revisorn ska anmärka på i revisionsberättelsen.

Rekommendationen är i första hand avsedd att tillämpas av revisorena.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top