Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta ohjeistaa kuntien tilintarkastajia valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastamisessa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta ohjeistaa kuntien tilintarkastajia valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastamisessa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Kuva: Vesa Sammalisto

Nykyinen kuntalaki (410/2015) on ollut voimassa 1.5.2015 lähtien. Kuntalain 123 §:n mukaan kunnan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Osana tilintarkastusta tilintarkastajan on tarkastettava ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Tällä suosituksella tarkennetaan julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan sisältöä tämän tehtävän osalta.

Suosituksen tausta

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta on alun perin laadittu nyt jo lakkautetun JHTT-yhdistyksen toimesta vuonna 2016. Suositus on sittemmin ollut saatavilla Suomen Tilintarkastajat ry:n verkkosivuilla.

Vuosien 2021–2022 aikana suosituksen päivitystarvetta arvioitiin yhdistyksen JHT-toimikunnassa ja asiasta kuultiin myös valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön edustajien näkemyksiä. Suoritetun arvioinnin ja saatujen kommenttien perusteella keskeisin ja akuutein päivitystarve koski tiettyjä suosituksessa käytettyjä termejä, jotka olivat lainsäädäntömuutosten myötä vanhentuneet. Nämä päivitykset on nyt tehty.

Suosituksen on päivittänyt JHT-toimikunta. Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 19.9.2022.

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top