Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Suositus tarkentaa julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa valtionosuuksien tarkastamisen osalta.

Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Osana tilintarkastusta tilintarkastajan on tarkastettava, ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita.

Tällä suosituksella tarkennetaan julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan sisältöä valtionosuuksien tarkastamisen osalta. Suositus on JHTT-yhdistyksen hallituksen hyväksymä.