Tilintarkastaja ja EU:n tietosuoja-asetus

Suositus tilintarkastajien ja tilintarkastajien asiakkaiden avuksi tietosuoja-asetuskysymyksissä.

Suositus tilintarkastajien ja tilintarkastajien asiakkaiden avuksi tietosuoja-asetuskysymyksissä.

Tietosuoja-asetusta ja uutta kansallista tietosuojalakia on sovellettu 25.5.2018 alkaen.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut tilintarkastajien ja tilintarkastajien asiakkaiden avuksi kysymyksiä ja vastauksia -tyyppisen suosituksen tietosuoja-asetusta koskevista teemoista. Suosituksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä henkilötiedot ovat ja käsittelevätkö tilintarkastajat henkilötietoja?
 • Milloin tilintarkastaja on rekisterinpitäjä ja milloin henkilötietojen käsittelijä?
 • Mikä on tilintarkastajan rooli seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:
  • Asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymistä ja käsittelyä koskevat tiedot sekä asiakasrekisteri
  • Tilintarkastus
  • Muut lakiin tai asetukseen perustuvat tarkastustoimeksiannot kuin tilintarkastus
  • Tilintarkastajan muut palvelut, joissa tilintarkastaja käsittelee henkilötietoja

Esitetyt tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä.

Suositus on laadittu työryhmässä, jonka jäsenet ovat Antti Aalto (EY), Harri Kauttonen (EY), Timo Mujunen (Deloitte), Juha Karttunen (KPMG), Charlotta Henriksson (KPMG), Maj-Lis Steiner (PwC), Maria Järvi (PwC) ja Reeta Virolainen (Deloitte).

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top